Kommentarer

Grammatik i brug  

Forfattere:
Fanny Slotorub
Udgiver:
Alfabeta
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Voksenuddannelser
Dansk som andetsprog
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Grammatik i brug er udarbejdet, så den tilgodeser det daglige arbejde med grammatik i danskundervisningen på både DU2 og DU3. Grammatik i brug består af en opgavebog med både mundtlige og skriftlige øvelser og et grammatikhæfte med gennemgang og forklaring af almene centrale grammatiske emner. Grammatikhæftet kan bruges som en decideret opslagsgrammatik, men skal også inddrages i undervisningen, efterhånden som arbejdet med opgavebogen skrider frem, således at der foregår en vekselvirkning mellem opgavebog og grammatikhæfte. Materialet indeholder øvelser på to niveauer, et niveau til introduktion eller repetition af et grammatisk emne, og et niveau med sværere opgaver. Inden for hvert kapitel er der en progression, der går fra bevidstgørelse til mere frie og selvstændige øvelser med fokus på egenproduktion. Kapitlerne behøver dog ikke at gennemgås i kronologisk rækkefølge, nogle af kapitlerne kan bruges til repetition andre til introduktion af nye grammatiske emner. Hvert kapitel afsluttes med en test udarbejdet for at tilskynde kursisten til egen refleksion over arbejdet med det aktuelle grammatiske forløb. Grammatik i brug kan også benyttes til selvstudium og individuel træning enten i klassen eller som hjemmearbejde, da der findes facitliste på Alfabetas hjemmeside. 

Bogkortets ID
33533078
Dato for offentliggørelse
22. september 2011
Udgivelsesdato
26. august 2010
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
127 sider
Udgave/version
1. udgave, 7. oplag
ISBN
978-87-636-0265-5
Opstilling
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
    • Dansk som andetsprog
      • Grammatik/skriftlig fremstilling (V.09.c)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
214,00 kr.
Emneord
-
Læringsmål
  • Voksenuddannelser
    • Dansk som andetsprog