Kommentarer

Begreb om analyse og metode  

Forfattere:
Peter Heller Lützen
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Frilæsning, Grundbøger og systemer, Supplerende materiale, AV-materiale
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Begreb om analyse og metode er elevhenvendt og handler om danskfagets metoder, forstået som de måder man arbejder med tekster på i dansk. Grundideen i bogen er at 'metodisk bevidsthed' helt basalt er evnen til at se at en tekst kan læses, analyseres og forstås på mere end én måde. Bogen sætter et bevidst skel mellem videnskabsfaget dansk og det gymnasiale undervisningsfag – og sætter fokus på sidstnævnte. Med en simpel model der illustrerer forskellene i de måder man arbejder med tekster på (og som i øvrigt svarer til den model der optræder i vejledningerne for stx og hf), giver bogen et bud på hvordan man kan arbejde med tekstanalytisk praksis på gymnasialt niveau. I bogens sidste kapitel, der er et appendiks om danskfagets identitet og historie, drages paralleller til videnskabsfaget, således at bogens metodegreb knyttes an til nogle af de videnskabsfaglige begreber som eleverne fx kan møde i nogle af AT-materialerne. 

Bogkortets ID
33282003
Dato for offentliggørelse
7. november 2011
Udgivelsesdato
7. november 2011
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
80 s.
ISBN
978-87-7996-565-2
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Arbejds/opgavebøger til litteratur (G.08.g)
   • Indføring i tekstlæsning (G.08.b)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
http://dansklf.dk/begreb_om_analyse_og_metode
Emneord
Analyse, Tekstanalyse, Metode, Modeller
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk