Kommentarer

Rundvisning -Elektricitet i hverdagen  

Udgiver:
Energimuseet
Materialetype:
 
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
1.-10. kl.
Registreret af:
Energimuseet

Med udgangspunkt i museets frilandshuse fra 1920´erne, 30´erne, 50´erne og 60´erne fortælles om elektricitetens og teknologiens indtog i de danske husholdninger. Fra mellemtrinnet og opefter redegøres tillige for udviklingen fra landbrugssamfund til indu-strisamfund og de deraf ændrede livsformer og familiemønstre. Opgavehæftet ”Fletningerne i stikkontakten” kan med fordel bruges i den forberedende undervis-ning. Hæftet kan købes ved henvendelse til Energimuseet eller i museets kiosk. Opgaver til hæftet kan downloades på www.energimuseet.dk under punktet undervisning. 

Bogkortets ID
324062
Dato for offentliggørelse
21. december 2006
Udgivelsesdato
1. januar 2006
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Varighed
1 timer
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
En rundvisning for op til 25 personer koster 550 kr.
Emneord
1849 - 1913, 1914 - 1945, 1946 -, Fysik/Kemi, Natur og teknik, Kultur og læring
Klassetrin
1.-10. kl.
Læringsmål
  • Erhvervsuddannelser
  • Hf
  • Stx
  • Voksenuddannelser