Kommentarer

Læsning - på elevens betingelser  

Serietitel:
Den gule serie
Forfattere:
Jytte Jordal
Udgiver:
Landsforeningen af Læsepædagoger
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Voksenuddannelser
Dansk
Registreret af:
LANDSFORENINGEN AF LÆSEPÆDAGOGER

Alle lærere tager stilling til de undervisningsmaterialer, deres elever skal arbejde med. Det gælder ikke mindst i dansk, hvor der er tradition for meget forskellig udformning af materialer – både i indhold, form og sværhedsgrad. Jytte Jordal opregner en række forhold, der generelt gør det lettere at vælge materialer. Bl.a. skildres forholdet mellem illustrationer og tekst. Det mundrette sprogs betydning understreges, der ses på skriftvalg, opsætning osv. Bogen er også en hjælp for lærere, der selv udarbejder nogle af de læsetekster, som eleverne bruger. Sådanne tekster kan være med til at afdække den enkelte elevs (og elevgruppes) potentialer og give grundlag for elevernes fortsatte udvikling af deres læsning. Også arbejdet med at nyttiggøre computeren i den daglige undervisning af børn, unge og voksne skildres – og som det understreges i hele bogen: Der må undervises på elevens betingelser. Hvad enten der er tale om ’færdige’ materialer eller ’hjemmelavede’ materialer, er det nødvendigt, at læreren er opmærksom på elevens motivation og interesse for emnet. ”Lad dem selv komme med materialer, emner osv., så skriver vi (= elev og lærer) en historie om netop det, de har lyst til at skrive om.” Bogen bygger på læsepædagogisk, neuropsykologisk og lingvistisk viden – og ikke mindst på holdningen: ”Lyt til eleverne, både til det, de siger, og til det, de ikke siger.” 

Bogkortets ID
300476
Dato for offentliggørelse
13. december 2006
Udgivelsesdato
20. marts 2004
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Mogens Jansen
Serieredaktører
Helga Hansen, Mogens Jansen
Omfang
48 s.
Udgave/version
1. udg., 1. opl.
ISBN
978-87-7473-027-9
DK5
37.14896
FAUST
25188543
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kan bestilles på www.laesepaed.dk
Emneord
læseundervisning, specialundervisning , læseindlæring, læsning, undervisningsdifferentiering, pædagogisk tilrettelæggelse, computerstøttet undervisning, begynderundervisning
Læringsmål
  • Grundskole
  • Voksenuddannelser
    • Dansk