Kommentarer

Læsning mellem linjerne - kan læres!  

Serietitel:
Den gule serie
Forfattere:
Grethe Kjær, Lise Klok
Udgiver:
Landsforeningen af Læsepædagoger
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Voksenuddannelser
Dansk
Registreret af:
LANDSFORENINGEN AF LÆSEPÆDAGOGER

Det er tankevækkende, at selv om de fleste elever på skolens mellemtrin kan afkode det, de læser, så har nogle af dem alligevel svært ved at ’gå i dialog med teksten’. De søger ikke umiddelbart efter mening og reflekterer i hvert fald sjældent over det, der ikke står. Men det står der jo alligevel – mellem linjerne. Bogen argumenterer for, at der skal undervises systematisk i forskellige læsestrategier, så eleverne ikke blot læser på linjerne, men også lærer sig at læse det, der står mellem linjerne. Der lægges i dag vægt på træning af sproglig opmærksomhed før skolegangens begyndelse, så afkodningen i de første skoleår kommer lettere i gang. ”Læsning mellem linjerne ...” lægger op til, at det vil kunne få tilsvarende effekt på læseforståelsen, hvis eleverne systematisk bliver undervist i – og lærer sig – at læse mellem linjerne: ”Også elever med afkodningsvanskeligheder har brug for at lære strategier til god læseforståelse. De skal ’bare’ have afkodningen foræret, i hvert fald i begyndelsen.” 

Bogkortets ID
300153
Dato for offentliggørelse
13. december 2006
Udgivelsesdato
10. marts 2000
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Helga Hansen
Serieredaktør
Mogens Jansen
Omfang
72 s.
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kan bestilles på www.laesepaed.dk
Emneord
læseundervisning, specialundervisning
Læringsmål
  • Grundskole
  • Voksenuddannelser
    • Dansk