Ældre & apopleksi - inspiration til pleje- og omsorgspersonale  

Forfattere:
ÆldreForum
Materialetype:
   
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Sundhed
Voksenuddannelser
Pædagogik
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser
Registreret af:
SUNDHEDSSTYRELSEN

Apopleksi rammer især ældre over 60 år og kan medføre store vanskeligheder med at klare sig i hverdagen. Men der ER udviklingsmuligheder, og mange ældre kan med den rette hjælp og støtte genvinde tabte færdigheder og blive mere selvhjulpne. I denne bog er der derfor samlet en række eksempler, som personale i ældreplejen kan lade sig inspirere af i det daglige arbejde hos ældre med følger efter apopleksi. Omkring 12.000 danskere rammes hvert år af apopleksi, også kaldet slagtilfælde, dvs. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Størstedelen af de ramte er over 60 år. Det skønnes, at 30 - 40.000 danskere lever med følgevirkninger efter apopleksi, som fx lammelser, problemer med at tale eller forstå sprog, nedsat hukommelse eller koncentrations- og opmærksomhedsproblemer. 

Bogkortets ID
29150352
Dato for offentliggørelse
31. maj 2011
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
160 s.
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-90651-61-9
Emneord
ældre, apopleksi, blodprop, hjerne, rehabilitering, neuropædagogik, ældrepleje, omsorg, pleje
Læringsmål
 • AMU
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Psykologi
   • Sundhed
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • På tværs
   • Pædagogik og didaktik
    • Sundhed og motion
 • Korte videregående uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
 • Voksenuddannelser
  • Pædagogik