Fra elektronik til e-affald Fra elektronik til e-affald – om eksport af farligt affald  

Forfattere:
Susanne Bruun Jakobsen,
Udgiver:
Det Økologiske Råd
Materialetype:
   
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Samfundsfag
Hhx
Erhvervsret, Samfundsfag
Htx
Design og produktion, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Geografi, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Klassetrin:
9.-10. kl.
Registreret af:
Det Økologiske Råd

Undervisningshæftet belyser problemerne omkring eksport af farligt affald til ulande, her med udgangspunkt i elektronikaffald. Farlige kemiske stoffer i produkterne og de tilhørende miljø- og sundhedsmæssige problemer beskrives. Desuden præsenteres dansk og international lovgivning på området. Hvordan kan elektronikaffaldet dukke op på en losseplads i Ghana eller i Kina? Og hvad betyder det for miljøet og sundheden der, når børn og voksne på lavteknologiske værksteder og lossepladser behandler affaldet? Kan lovgivningen hindre denne transport af farligt affald? Til hæftet hører et ark med elev-opgaver. 

Bogkortets ID
28518871
Dato for offentliggørelse
3. maj 2011
Udgivelsesdato
1. januar 2009
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Illustrator
Hanne Koch
Omfang
32 s.
Udgave/version
1. udgave
ISBN
87-92044-24-7
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Hæftet kan rekvireres gratis – mod betaling af porto og ekspeditionsgebyr.
Emneord
elektronikaffald, kemi, Farlige kemiske stoffer, miljø, lovgivning, farligt affald, eketronikskrot, eksport af affald
Klassetrin
9.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Samfundsfag
 • Hf
  • Geografi
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Erhvervsret
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Design og produktion
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Samfundsfag
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Stx
  • Naturgeografi
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Samfundsfag