Hent online materiale (0)

Kommentarer

At klæde sig på  

Forfattere:
Jensen Birthe
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Grundbøger og systemer, Lærervejledning, Materialekasse, Opslagsværk og samlinger, Prøver, opgaver og test, Software (fagligt indhold), Frilæsning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Dansk, Drama - valgfag, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Musik
Erhvervsuddannelser
Design, Materialeforståelse
Voksenuddannelser
Billedkunst, Dansk, Historie, Håndarbejde, Kulturfag, Kulturforståelse, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser
Klassetrin:
4.-5. kl.
Registreret af:
VENDSYSSELS HISTORISKE MUSEUM

”At klæde sig på” er en online undervisningsressource, hvor elever i 4.-5. klasse , lærere, studerende og andre tekstilinteresserede uden fysisk besøg på museer vil kunne hente viden om den danske bondefamilies påklædning i tidsrummet 1770–1870. Danske museer har pligt til både at formidle og bevare og da tekstiler er meget sårbare over for berøring, lys og fugtighed, kan det være vanskeligt ellers at komme tæt på originalerne. Ideen er, at materialet senere skal kunne udbygges med andre tidsperioder. Projektet har et bredt sigte, idet der fortælles kulturhistorie, lokalhistorie, om tekstiler og deres frembringelse og hvordan det historiske kan indgå i nutidige aktiviteter. Det er pædagogisk henvendt til både børn og voksne. Museerne vil formidle viden om fortiden, som kan bruges i nutidens undervisning og som kan danne baggrund for dannelse hos fremtidige generationer. Udtrykket ”Klæder skaber folk” har vidtrækkende betydning for mennesket. Påklædningen er et udtryk for civilisation, samkvem, respekt, forskønnelse, narcissisme, iscenesættelse, transformering, forførelse, markering af gruppetilhørsforhold og for social position. Vi kan ikke gå nøgne rundt og tøjet beskytter mod kulde og varme, men samtidigt er det kommunikationsmiddel til omverdenen. At leve og virke kræver, at vi er påklædte, og alle vælger ud fra forskellige kriterier det tøj, de tager på. Forskellige anledninger kræver forskelligt tøj. Ens tøj har nær sammenhæng med ens personlighed og på den måde, vi fremstår som udenfor det private rum. Alt dette udgør forudsætningen for at kunne hævde sig.  

Bogkortets ID
2832576
Dato for offentliggørelse
3. december 2008
Udgivelsesdato
8. oktober 2008
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Udgave/version
1.
Sprog
Dansk
Emneord
Håndens arbejde, Beklædning 1770-1870, Klædeskab, Historie 1770-1870, Den tekstile designproces, Louis Seize, Empire, Biedermeier, Nyrococo, Skjorte, Strømper, Hosebånd, Bukser, Seler, Halsklud, Nattrøje, Vest, Trøje, Smykker til mænd, Fodtøj, Overtøj, Hovedbeklædning, Håndbeklædning, Pengekat, Køretæppe, Mandstøj, Kvindetøj
Klassetrin
4.-5. kl.
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Design
   • Materialeforståelse
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst
   • Billedkunst - valgfag
   • Dansk
   • Drama - valgfag
   • Historie
   • Håndværk og design
   • Håndværk og design - valgfag
   • Musik
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
 • Voksenuddannelser
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Historie
  • Håndarbejde
  • Kulturfag
  • Kulturforståelse
  • Pædagogik
Kommentar til brug i undervisningen
Der er både kortere og længevarende materiale