Arkitektoniske linier i byggeriet  

Forfattere:
Mogens Victor Andersen, Ebbe Hædersdal
Udgiver:
BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale, Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Byggeriets Uddannelser

Undervisningsmaterialet er udarbejdet for at understøtte uddannelsesmål 42843 Arkitektoniske linier i byggeriet. Målet for uddannelsen er formuleret således: Deltageren kan analysere en konkret bygning og fange linierne i bygningens stil, materialer og detaljer ud fra kendskab til forskellige tiders byggeskik og arkitektur og kan vurdere, om reparation, samt til- og ombygninger af eksisterende byggeri tager fornødent hensyn til bygningens arkitektoniske og stilmæssige værdier. På denne baggrund kan deltagerne vejlede bygherrer om bygningsændringer og udskiftninger.  

Bogkortets ID
27897474
Dato for offentliggørelse
30. marts 2011
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet. Februar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med projektleder Mogens Victor Andersen og faglærer Ebbe Hædersdal, Center for Bygningsrestaurering, Syddansk Erhvervsskole. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af Arkitektoniske linier i byggeriet, Februar 2012 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Mogens Victor Andersen og Ebbe Hædersdal.”
Emneord
Arkitektur, Vurdering af tilbygninger m.v., Tilpasning af bygningsdele
Læringsmål
 • AMU
  • Bygge og anlæg (BAI)
   • Aptering af bygninger mv.
   • Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
   • Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer