Hent online materiale (0)

Kommentarer

From Cradle to Grave  

Udgiver:
ClassBooks ApS
Materialetype:
  
Indhold:
Interaktive tavler (IWB), e-bog
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Voksenuddannelser
Engelsk
Klassetrin:
6.-10. kl.
Registreret af:
CLASSBOOKS ApS

Den multimediale engelsk-antologi sigter mod en belysning af forskellige former for tab og menneskers reaktion på disse.Et uddrag af et essay "On the Fear of Death" af den berømte psykiater Elisabeth Kübler-Ross kan bruges som det teoretiske grundlag for en forståelse af alle antologiens tekster.De mange forskellige tekster bl.a dødsscenen fra Shakespeares "Romeo and Juliet", Audens digt "Funeral Blues" og uddrag af Blake Morrisons erindringsbog "And When Did You Last See Your Father" sikrer, at man kommer alsidigt rundt om de mange aspekter af "loss".Alle tekster er indtalt af native speakers, og lydfilen kan bruges som lektie for eleverne. De kreative arbejdsspørgsmål bevirker, at elevaktiviteten øges,og at den elektroniske tavles værktøjer sættes i spil i tekstanalysen.Bestil en GRATIS tekst fra antologien på hjemmesiden - husk at opgive tavletype. På hjemmesiden kan man også forhøre sig om mulighederne for at få et skolebaseret-kursus i den pædagogiske brug af tavlen. 

Bogkortets ID
27494140
Dato for offentliggørelse
13. marts 2011
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc'ere og Mac/Appleprodukter
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: tablets/iPads, smartphones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle webbrowsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Rita Houmann
Omfang
ca. 200 sider
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Antologien koster 7500,-kr excl.moms, leveres on-line via link til download, og kan også leveres på en USB-nøgle á 320,-kr (excl.moms). Ekstra USB-nøgle 320,-kr (excl.moms)som lærereksemplar NB: Skolens pris afhænger af antallet af elever!
Emneord
ClassBooks, engelsk antologi, multimedial antologi, SMART Board, ActivBoard, Mindboard
Klassetrin
6.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk
 • Voksenuddannelser
  • Engelsk
Kommentar til brug i undervisningen
Der medfølger en GRATIS lærerhåndbog,som indeholder forslag til en tematisk læsning af antologiens tekster. NB: Lærerne må FRIT ændre på arbejdsspørgsmålene, så de tilpasses klassens aktuelle niveau og det fokus, læreren vælger at anlægge på teksten.