Hent online materiale (0)

Kommentarer

Full Stop  

Forfattere:
Rita Houmann
Udgiver:
ClassBooks Aps
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog, Interaktive tavler (IWB)
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Voksenuddannelser
Engelsk
Klassetrin:
6.-10. kl.
Registreret af:
CLASSBOOKS ApS

En multimedial antologi til engelsk om forskellige indfaldsvinkler- også den meget humoristiske- til døden. Antologien er lavet direkte i softwaren til den elektroniske tavle- klar til brug med lydfiler til alle tekster indtalt af native speakers. Der er en bred belysning af emnet via filmklip, sange,billeder,tegneserier,reklamer, essays, drama, kortprosa og memoirs.Vælg et digt af Yeats,Auden,Kipling eller lyt til Elton Johns sang "Candle in the Wind" skrevet til Prinsesse Dianas begravelse og følg sangen op med at analysere Earl Spensers mindetale til Diana.Gå ind på hjemmesiden og bestil en GRATIS tekst fra antologien. Husk at opgive tavletype. På hjemmesiden kan man også forhøre sig om mulighederne for at få et skolebaseret-kursus i den pædagogiske brug af tavlen. 

Bogkortets ID
27494055
Dato for offentliggørelse
13. marts 2011
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc'ere og Mac/Appleprodukter
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: tablets/iPads, smartphones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle webbrowsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
200 sider
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Antologien koster 7500,-kr excl. moms, leveres on-line via link til download, og kan også leveres på en USB-nøgle. Ekstra USB-nøgle 320,-kr (excl.moms)som lærereksemplar NB: Skolens pris afhænger af antallet af elever:Ring og forhør om prisen
Emneord
Full Stop, ClassBooks, multimedial antologi, engelsk antologi, SMART Board, ActivBoard, Mindboard, Epitaphs
Klassetrin
6.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk
 • Voksenuddannelser
  • Engelsk
Kommentar til brug i undervisningen
Der medfølger en GRATIS lærerhåndbog,som dels uddyber de fælles faglige mål og slutmål, og indeholder forslag til en tematisk læsning af antologiens tekster. NB: Lærerne må FRIT ændre på arbejdsspørgsmålene, så de tilpasses klassens aktuelle niveau og det fokus, læreren vælger at anlægge på teksten.