Hent online materiale (0)

Kommentarer

Byways and Highways  

Udgiver:
ClassBooks ApS
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Voksenuddannelser
Engelsk
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
CLASSBOOKS ApS

En multimedial antologi til engelsk til brug på SMART Boardet, ActivBoardet og Mindboardet.Kan også bruges i en browser og på smartphoes/tablets. Tekstvalget sigter mod at give stof til gode diskussioner i klasseværelset om f.eks abort, euthanasia og hvorfor nogle mennesker vælger selvmord som løsning på deres problemer; mens andre klarer at leve med et smil på læben, selv når det ser værst ud.Der er noveller af Ernest Hemingway, Alan Sillitoe og mange andre kendte forfattere. Elton John bidrager med sangen "Candle in the Wind" om Marilyn Monroes turbulente liv og dets konsekvenser.En lærerhåndbog medfølger til at guide lærer og elever ind i de mange temaer.Kreative arbejdsspørgsmål aktiverer værktøjerne i den elektroniske tavles software - og eleverne - i tekstanalysen. Alle tekster er indtalt af native speakers. Bestil en GRATIS tekst fra antologien på hjemmesiden - husk at opgive tavletype. På hjemmesiden kan man også forhøre sig om mulighederne for at få et skolebaseret-kursus i den pædagogiske brug af tavlen. 

Bogkortets ID
27493696
Dato for offentliggørelse
12. marts 2011
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle pc'ere og Mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle tablets og smartphones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle webbrowsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Rita Houmann
Omfang
ca, 200 sider
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Antologien koster 7500,-kr excl. moms, leveres on-line via link til download og kan også leveres på en USB-nøgle Alle skolens elever/lærere må bruge antologiens tekster/lyd. NB: Skolens pris afhænger af antal elever!
Emneord
Byways and Highways, multimedial antologi, engelsk multimedial antologi, ClassBooks, SMART Board, ActivBoard, Mindboard, euthanasia, suicide, abortion, growing up
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk
 • Voksenuddannelser
  • Engelsk
Kommentar til brug i undervisningen
Der medfølger en GRATIS lærerhåndbog,som dels uddyber de fælles faglige mål og slutmål, og indeholder forslag til en tematisk læsning af antologiens tekster. NB: Lærerne må FRIT ændre på arbejdsspørgsmålene, så de tilpasses klassens aktuelle niveau og det fokus, læreren vælger at anlægge på teksten.