Hent online materiale (0)

Kommentarer

Life & Death  

Udgiver:
ClassBooks Aps
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog, Interaktive tavler (IWB)
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Voksenuddannelser
Engelsk
Klassetrin:
6.-10. kl.
Registreret af:
CLASSBOOKS ApS

Multimedial antologi til engelsk lavet til direkte brug på ActivBoardet, SMART Boardet og Mindboardet. Kan også bruges via en browser og en projektor.Alle tekster er indtalt af native speakers, og lydfilen kan sendes som lektie til eleverne. Antologien fokuserer på eksistentielle spørgsmål og indeholder tekster af bl.a. Ernest Hemingway, Shakespeare, Jonathan Safran Foer, Charlotte Bronté, Billy Collins og Ali Smith.Der er et bredt udvalg af genrer rækkende fra kortprosa, drama, journalistik til reklamer og filmklip. Alle tekster har kreative arbejdsspørgsmål, der inddrager brug af bl.a. mobiltelefon.En lærerhåndbog med forslag til tematisk læsning af teksterne følger med ved køb af antologien. Bestil en GRATIS tekst fra antologien på hjemmesiden - husk at opgive tavletype.På hjemmesiden kan man også forhøre sig om mulighederne for at få et skolebaseret-kursus i den pædagogiske brug af tavlen. 

Bogkortets ID
27493571
Dato for offentliggørelse
12. marts 2011
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc'ere og Mac/Appleprodukter
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: tablets/iPads, smartphones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle webbrowsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Rita Houmann
Omfang
ca.200 sider
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Antologien koster 7500,-kr excl. moms, leveres on-line via link til download,og kan også leveres på en USB-nøgle. Ekstra USB-nøgler á 320,-kr excl. moms kan tilkøbes som lærereksemplar NB: Skolens pris afhænger af antallet af elever: Ring/skriv og forhør om prisen.
Emneord
Life & Death, ClassBooks, engelsk antologi, multimedial antologi, Smart Board, ActivBoard, Mindboard
Klassetrin
6.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk
 • Voksenuddannelser
  • Engelsk
Kommentar til brug i undervisningen
I den medfølgende GRATIS lærerhåndbog er der forslag til tematisk læsning af teksterne i antologien og eksempler på anvendelsen af materialet. NB: Lærerne må FRIT ændre på arbejdsspørgsmålene, så de tilpasses klassens aktuelle niveau og det fokus, læreren vælger at anlægge på teksten.