Hent online materiale (0)

Kommentarer

Art is Long  

Udgiver:
ClassBooks
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale, Interaktive tavler (IWB), Lærervejledning, e-bog, Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Engelsk
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Klassetrin:
7.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
CLASSBOOKS ApS

"Art is Long" er en multimedial antologi til engelsk lavet i softwaren til brug på den elektroniske tavle: SMART Boardet,ActivBoardet eller Mindboardet. Antologien kan OGSÅ åbnes i en browser, hvor elev og lærer kan arbejde med og på teksten og den tilknyttede lydfil og kreative arbejdsopgaver. BEMÆRK: Alle arbejdsopgaver kan ændres, så det passer til DIN klasses faglige niveau. Antologien fokuserer på sammenhængen mellem kunst, musik, arkitektur og litteratur.Den dækker et bredt udvalg af genrer: romanuddrag,essays,noveller,digte,billeder,tegneserier,filmklip,musik,journalistik og -som det er tilfældet i alle ClassBooks-antologier -alle tekster er indtalt af native speakers. Lydfilerne kan sendes som lektie til eleverne. De kreative arbejdsspørgsmål sætter den elektroniske tavles multimediale værktøjer i spil i tekstanalysen. Oplev en ny måde at undervise på i denne meget visuelle antologi.Gå ind på hjemmesiden og bestil en GRATIS fil fra antologien. Husk at opgive tavletype. På hjemmesiden kan man også forhøre sig om mulighederne for at få et skolebaseret-kursus i den pædagogiske brug af tavlen. 

Bogkortets ID
27396364
Dato for offentliggørelse
9. marts 2011
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle typer pc'ere/Mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle typer smartphones og iPads etc
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle webbrowsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Rita Houmann
Omfang
ca.200 sider
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Antologien koster 7500,-kr excl. moms, leveres on-line via link til download,- og kan også leveres på en USB-nøgle Ekstra USB-nøgle 320,-kr (excl.moms)som lærereksemplar NB: Skolens pris afhænger af antal elever
Emneord
Multimedial antologi, Multimedialt undervisningsmateriale, Engelsk antologi, ClassBooks antologi, Art, ClassBooks, SMART Board, ActivBoard, Mindboard, engelsk i folkeskolen, engelsk på de gymnasiale uddannelser
Klassetrin
7.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier
    • 8. - 9. klasse
     • Kultur og samfund (obligatorisk): Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i længere spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk
Kommentar til brug i undervisningen
Der medfølger en GRATIS lærerhåndbog,som dels uddyber de fælles faglige mål og slutmål, og indeholder forslag til en tematisk læsning af antologiens tekster. NB: Lærerne må FRIT ændre på arbejdsspørgsmålene, så de tilpasses klassens aktuelle niveau og det fokus, læreren vælger at anlægge på teksten.