Kommentarer

Butiksprojekt - temaforløb på HG  

Udgiver:
Young Enterprise
Materialetype:
 
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Registreret af:
FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB

Materialet er et inspirations- og vejledningsmateriale og omfatter gennemførelse af et 3-ugers butiksprojekt på HG. Butiksprojektet består af en teoretisk del og en praktisk del. Formålet er: - at give eleverne kendskab til en bred vifte af arbejdsopgaver, som er forbundet med start og drift af en butik - at styrke elevernes kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer - at give eleverne en positiv oplevelse, så de ser mulighederne for at blive selvstændige på et senere tidspunkt. Teoretisk del: Eleverne indføres i emnerne i iværksætteri, købmandskab, psykologi, salg og service. Praktisk del: Eleverne går i gang med etablering af og salg fra butikken - i alt ca. 1 uge. Yderligere gennemføres en række praktiske og administrative rutiner i forbindelse med forretningsdriften. Netop udførelsen af opgaverne kobler den teoretiske del og den praktiske del sammen. Mål: - at eleverne opnår forståelse for, at start af en butik eller virksomhed begynder med opstilling af en forretningsplan - at eleverne opnår forståelse for en butiks idé, profil og koncept og de indbyrdes sammenhænge mellem dem - at eleverne orienteres om, får forståelse for og kan håndtere elementer fra visuel markedsføring. F.eks. vareeksponering, dekoration, skiltning, koncept og visuel markedsføring - at eleverne opnår et grundlæggende kendskab til psykologiske forhold, begreber og tankegange, f.eks. konfliktløsning, virksomhedskultur og kommunikations- og adfærdsformer. 

Bogkortets ID
244242
Dato for offentliggørelse
28. august 2006
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Materialet er gratis og kan frit downloades på www.ffe-ye.dk
Emneord
Entreprenørskab, Iværksætteri, Købmandskab, Forretningsplan, Virksomhedskultur
Læringsmål
  • Erhvervsuddannelser
Undervisningstid
1814400000 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet omfatter gennemførelse af et 3-ugers butiksprojekt på hg. Projektet har således et omfang på ca. 90 normallektioner.