Kommentarer

Min virksomhed  

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB

Hvorfor? Materialet er en introduktion til arbejdet med innovation og iværksætteri Hvad går det ud på? Uge 1: Materialet giver en præcis køreplan til indføring i arbejdet med iværksætteri. Her møder læreren relevante iværksætterbegreber samt tilhørende pædagogik og arbejdsmetoder. Det beskrives, hvorledes elevernes tilgang til forløbet gribes an, hvorledes de motiveres og herefter arbejder selvstændigt - dog under stram styring af tidsrammerne. Via etablering af elev-virksomheder introduceres eleverne for de enkelte elementer i begreber som idéudvikling og forretningsplan og afprøver i praksis, hvad det vil sige at skulle drive en mini-virksomhed frem til den udstilling, der foregår på temaugens sidste dag. Ugens tidsramme er indgående beskrevet i lærervejledningen. Uge 2: Der arbejdes videre med de elev-virksomheder, der er etableret i fase 1. I denne fase er styringen i langt højere grad lagt ud til den enkelte lærer og der arbejdes mere med de begreber, der er introduceret i uge 1, f.eks. • Produktion eller udvikling af serviceydelsen • Markedsføring og salg • Kommunikation • Netværk Hvordan gør vi? Der lægges op til sparring med lokale virksomheder, handelsskoler, andre folkeskoler m.m. I materialet lægges op til dels at inddrage fagene dansk, matematik og sprogfagene i temaugen samt til at arbejde med den Obligatorisk selvvalgte opgave (10. klasse). Hvor lang tid har vi? Materialet passer til en emneuge med mulighed for at udvide til to uger. De to uger kan placeres i forlængelse af hinanden, eller arbejdet kan genoptages på et senere tidspunkt. Bagefter? Arbejdet med iværksætteriet lægger i høj grad op til at styrke elevernes kreativitet og iderigdom og vha. dette give dem lyst til at skabe og tro på sig selv samt tage ejerskab for sine ideer og føre dem ud i livet. At arbejde på denne måde styrker i høj grad elevernes evne til samarbejde og selvstændig tænkning. 

Bogkortets ID
243508
Dato for offentliggørelse
28. august 2006
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Sprog
Dansk
Emneord
Entreprenørskab, Iværksætteri, Innovation, Markedsføring, Netværk, Forretningsplan, Idéudvikling
Klassetrin
8.-10. kl.
Undervisningstid
1209600000 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Temauge – 1 eller 2 uger à 30 lektioner.