Kommentarer

Nabosprogsdidaktik  

Forfattere:
Lis Madsen
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag A/S
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Nabosprogsdidaktik har til formål at give lærere og lærerstuderende en fornøden basisviden og ideer til, hvordan de bedre kan inddrage nabosprogene i danskundervisningen. Bogen er en samling artikler skrevet af skandinaviske forskere, der alle lægger vægt på fordelene ved at forstå sit nabosprog. Målet med at undervise i nabosprog er ikke at lære at tale norsk og svensk, men at udvikle en receptiv kompetence, således at man kan anvende sit eget sprog, når man kommunikerer med folk fra et naboland. Artikelsamlingen består dels af en række baggrundsartikler, der giver en teoretisk viden om sprog, didaktik, uddannelsessystemer m.v., og dels af en række didaktiske artikler med vægt på hvad, hvorfor og hvordan. Den indeholder endvidere tekster på dansk, svensk, nynorsk og bokmål. Bogens 5 hovedafsnit er: Sprog, Ung i Norden, Det nordiske uddannelsessystem, Ny litteratur i Norden og Nabosprogsdidaktik. Endelig er bogen bundet sammen af 7 historier af Louis Jensen, alle skrevet specielt til Nabosprogsdidaktik. Bogen tænkes anvendt af lærere og lærerstuderende i hele Skandinavien. 

Bogkortets ID
217168
Dato for offentliggørelse
26. juni 2006
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
264 sider
ISBN
978-87-7996-224-8
DK5
37.14895
FAUST
26289513
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Norsk og svensk (F.08.p)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
http://dansklf.dk/nabosprogsdidaktik
Emneord
Skandinaviske sprog , nordiske sprog, sprog, kultur, didaktik, nabosprogsundervisning, sprogundervisning, folkeskolen, gymnasieskolen, læreruddannelse
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
 • Hf
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk