Kommentarer

Undervisningsvejledning til Rejsen til Jerusalem  

Forfattere:
Birgitte Bækgaard
Udgiver:
Bibelselskabets Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Kopimateriale, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Kristendomskundskab
Registreret af:
DET DANSKE BIBELSELSKAB

Her er materialet til undervisning i påsken på mellemtrinnet. Undervisningsvejledningen giver hjælp og inspiration til undervisning i både påsken og lidelseshistorien. Den knytter sig til elevbogen Rejsen til Jerusalem, der er tegnet og fortalt af Peter Madsen. I Rejsen til Jerusalem følger eleverne Signe, der sammen med sin onkel rejser til Jerusalem og får fortalt om begivenhederne omkring Jesus’ liv, død og opstandelse. Samtidig oplever hun de tre store monoteistiske religioner, jødedom, islam og kristendom, i nutidens Jerusalem. Bogen har et væld af faglige oplysninger, der formidles i et børnevenligt og levende sprog. Det er derfor oplagt at benytte Peter Madsens bog som grundbog på mellemtrinnet. Undervisningsvejledningen tager udgangspunkt i metoder, der lader eleverne være aktive, kreative og dialogiske, og læreren kan vælge mellem mange forslag til arbejdet med tekstens temaer. Undervisningsvejledningen rummer bl.a. 46 kopisider, og læreren bliver guidet gennem forløbet med både faglige, metodiske og praktiske afsnit. 

Bogkortets ID
2125002
Dato for offentliggørelse
28. november 2008
Udgivelsesdato
14. november 2008
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Redaktør
Lisbeth Elkjær
Illustrator
Peter Madsen
Omfang
148
Udgave/version
1. udg., 1. version
ISBN
978-87-7523-611-4
DK5
86
FAUST
27602843
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Religion
   • Lærebøger/grundbøger (F.64.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
399,96
Emneord
påske, lidelseshistorien, jødedom, kristendom, islam, frugtbarhed, bibelen, jesus, via dolorosa, jerusalem, bjergprædikenen, palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, opstandelsen, moske, synagoge, kirke, udvandringen fra Egypten , religion, religiøse bøger
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Kristendomskundskab
    • 4. - 6. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk
      • Bibelen (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedtræk i Det gamle og Det nye Testamente (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om forholdet mellem Det Gamle og Nye Testamente (vejledende mål)
      • Fortælling og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund (vejledende mål)
      • Fortælling og livstydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
      • Kristne grundbegreber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
      • Kristne udtryk (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
Kommentar til brug i undervisningen
I undervisningsvejledningen er læsning af Rejsen til Jerusalem kapitel for kapitel omdrejningspunktet. Til hvert af de 15 kapitler er knyttet forslag til, hvordan man kan arbejde med bogens temaer. 15 lektioner vil derfor være ideelt, men forløbet kan nemt skæres til så det bliver kortere eller man kan fordybe sig yderligere i arbejdet og bruge længere tid. Materialet vil også være ideelt til en temauge om påske. Arbejdsforslagene tager udgangspunkt i metoder, der lader eleverne være aktive, kreative og dialogiske, og læreren kan time for time vælge mellem de mange forslag. I de mange forslag til aktiviteter har læreren mulighed for at variere undervisningen i forhold til elevernes niveau, interesser og klassesammensætning. De 46 kopiark er krydret med billeder fra elevbogen og deres layout giver appetit på at gå i gang.