Hent online materiale (0)

Kommentarer

Chile. Kampen for demokrati  

Forfattere:
Kai Rasmussen
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Historie
Hf
Historie
Voksenuddannelser
Historie
Registreret af:
Frydenlund

Den første bog på dansk der gennemgår Chiles farverige historie fra uafhængigheden 18. maj 1810 – for præcis 200 år siden – til i dag. De tre socialistiske år med Allende, kuppet i 1973 samt det fascistiske styre under Pinochet behandles indgående. En oplagt bog til undervisningen i historie, samfundsfag og spansk og ikke mindst til gruppearbejde og AT-forløb. Chiles historie handler både om indianere, spanske erobrere og nybyggere, om civilisation og udvikling, men også om krig og konflikter med nabolandene og om en industriel udvikling koncentreret om salpeter- og kobberudvindingen. Landets historie er dog i lige så høj grad en historie om vejene frem til et folkeligt demokrati, som chilenerne har kæmpet for siden uafhængigheden og som alt for ofte er blevet skudt i sænk af de mange kup. Chile – kampen for demokrati fokuserer på den politiske, sociale og økonomiske udvikling i landet og befolkningens stigende deltagelse i og betydning for udviklingen af et demokrati. Begivenhederne og forløbet fra 1970, da Salvador Allende blev valgt som præsident, over Pinochets diktatur og frem til i dag belyses og analyseres i seks af bogens i alt 14 kapitler. Bogen udkommer i serien his2rie, der ud over seriens bøger består af undervisningsmateriale på www.his2rie.dk. Her findes kildetekster, links, arbejdsspørgsmål, forslag til undervisningsforløb m.m. til de enkelte bøger, ligesom der findes information om studieteknik, historisk metode og lignende. Kai Rasmussen underviser i historie og samfundsfag ved Herlev Gymnasium. 

Bogkortets ID
20867096
Dato for offentliggørelse
28. maj 2010
Udgivelsesdato
18. maj 2010
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
141 s.
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
9788778877901
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
135,20 kr.
Emneord
Chile, Pinochet, Allende, Salvador Allende, Augosto Pinochet, Fascisme, Diktatur, Socialisme, his2rie, Kobber, salpeter, stillehavskrigen, stillehavskrig, ildlandet, påskeøen
Læringsmål
  • Hf
    • Historie
  • Stx
    • Historie
  • Voksenuddannelser
    • Historie