Kommentarer

Klassisk og Moderne Islam  

Forfattere:
Deniz Kitir
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Religion
Hf
Religion
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Islam er i dag ikke længere begrænset til et fjernt eksotisk objekt under orientalske studier, men er en realitet i dagens Danmark. Klassisk og Moderne Islam viser islams historiske foranderlighed, lige fra dens tilblivelse til dens placering i en aktuel dansk virkelighed. Bogen er inddelt i tre overordnede dele, der hver især behandler en række aktuelle emner: 1. del omhandler islams klassiske historie og religiøse praksis. Her kan du stifte bekendtskab med islams formative historie, ritualer, forestillinger og trosprincipper. 2. del ser på islam i moderne og senmoderne kontekst. Her finder du først en historisk gennemgang af islams møde med det moderne, og hvilken betydning det fik for forståelse af religion, samfund og politik. Forfatteren tager udgangspunkt i moderniseringen i osmannerriget. Dernæst ses islam i en nutidig senmoderne virkelighed ud fra emner som eksempelvis kulturmøde, euroislam, demokrati, kønsroller og islamdebat. Som noget helt nyt introducerer bogen til debatten om kreationisme og intelligent design indenfor islam. 3. del ser på islam i Danmark. Her er der lagt særligt fokus på islams institutionalisering i Danmark, konvertering og religiøs identitet blandt muslimske unge. Kapitlet bygger på nyt statistisk materiale samt aktuel forskning og feltstudie af islam i Danmark. Endelig indeholder bogen en lang række nye tekster frem til 2009. Der er tale om både nutidige og klassiske tekster med flere nye oversættelser, heriblandt uddrag af Ellen Wulfs nyoversættelse af Koranen fra 2006. 

Bogkortets ID
19682742
Dato for offentliggørelse
18. marts 2010
Udgivelsesdato
23. februar 2010
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Poul Storgaard Mikkelsen
Omfang
216 s.
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-616-2386-7
DK5
29.7
FAUST
28168306
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Religion
   • Andre religioner (G.64.c)
   • Etik, filosofi, livsanskuelse (G.64.d)
   • Lærebøger/grundbøger (G.64.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
198,00 kr.
Emneord
islam, religionsfaglig, religiøs praksis, samfund og politik, kreationisme
Læringsmål
 • Hf
  • Religion
   • C niveau
 • Stx
  • Religion
   • B niveau
   • C niveau