Kommentarer

Den røde tråd i Bibelen  

Serietitel:
Den røde tråd
Forfattere:
Helle Krogh Madsen, John Rydahl
Udgiver:
Bibelselskabets Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale, Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Kristendomskundskab
Registreret af:
DET DANSKE BIBELSELSKAB

Den røde tråd i Bibelen er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet, som giver eleverne et overblik over den sammenhængende fortælling i Bibelen fra skabelsen i Det Gamle Testamente til Johannes Åbenbaring i Det Nye Testamente – samt en indføring i de helt centrale temaer i kristendommen. Grundbogen præsenterer eleverne for en rigt og humoristisk illustreret genfortælling af den bibelske fortælling fra A til Z. Her ud over indeholder grundbogen 5 fordybelsestemaer (Liv og død, Godt og ondt, Gudsbilleder, Lignelser samt Kirke og kristendom), der inddrager diverse kunstværker. 

Bogkortets ID
19317865
Dato for offentliggørelse
22. februar 2010
Udgivelsesdato
8. marts 2010
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Anette Stoffersen
Illustrator
Otto Dickmeiss
Omfang
184
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
978-87-7523-628-2
DK5
22.09
FAUST
28204256
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Religion
   • Kristendommen (F.64.b)
   • Lærebøger/grundbøger (F.64.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
159,96
Emneord
Bibelen, Kristendom, Kristendomskundskab, Bibelske fortællinger, liv og død, godt og ondt, gudsbilleder, lignelser, kirke og kristendom , kristendom
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Kristendomskundskab
    • 4. - 6. klasse
     • Bibelske fortællinger (obligatorisk): Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk
      • Bibelen (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om hovedtræk i Det gamle og Det nye Testamente (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om forholdet mellem Det Gamle og Nye Testamente (vejledende mål)
      • Fortælling og kultur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for brug af bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund (vejledende mål)
      • Fortælling og livstydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
       • Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)
     • Kristendom (obligatorisk): Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
      • Kristne grundbegreber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen (vejledende mål)
      • Kristne udtryk (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer (vejledende mål)
     • Livsfilosofi og etik (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
      • Etik (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger (vejledende mål)
      • Livsfilosofi (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende tilværelsesspørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning (vejledende mål)
      • Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fagord og begreber og faglige teksters formål og struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan læse faglige tekster og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold, formål og struktur (vejledende mål)
      • Trosvalg og tilværelsestydning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen (vejledende mål)