Hent online materiale (0)

Kommentarer

Fascismens Italien  

Serietitel:
His2rie
Forfattere:
Flemming Larsen
Udgiver:
Frydenlund
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Italiensk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Italiensk, Samfundsfag
Hf
Historie, Italiensk, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Samfundsfag
Registreret af:
Frydenlund

Bogen samler fascismens historie, som den kom til udtryk i Italien i perioden 1922-1945. Trådene trækkes bagud til fascisternes beundring for det gamle romerrige og op til i dag, hvor tidligere neofascister spiller en stadig større rolle i italiensk politik. Historien om det fascistiske Italien er også historien om Benito Mussolini, Il Duce, der personificerede fascismen i både Italien og det omgivende europæiske samfund. Både ideologien, diktaturet og personen Mussolini kommer til live i Fascismens Italien. Forfatteren redegør for og analyserer fascismens fødsel, fascisternes magtovertagelse og diktatur, deres kamp for at skabe et nyt romerrige, indblandingen i den spanske borgerkrig, deltagelsen i 2. Verdenskrig samt fascismens sammenbrud. Hovedvægten er lagt på det fascistiske diktatur og dets fremgangsmåder: propaganda, opbygning af et autoritært system, undertrykkelse af enhver opposition, pagten med den katolske kirke etc. Det er et studie i, hvordan et diktatorisk regime kommer til magten og bevarer den. I et selvstændigt kapitel forsøger forfatteren at finde ind til ’fascismens væsen’; hvordan definerer man fascisme? Hvordan er ideologien kommet til udtryk rundt om på kloden? Og ikke mindst: hvilke psykologiske forklaringer er der på fascismen? I bogens to afsluttende kapitler gennemgås henholdsvis neofascismen fra 1945 til i dag og den stadigt eksisterende debat om fascismen i Italien. Bogen udkommer i serien his2rie, der udover en lang række bøger består af undervisningsmateriale på www.his2rie.dk. Her findes kildetekster, links, arbejdsspørgsmål, forslag til undervisningsforløb m.m. til de enkelte bøger, ligesom der findes information om studieteknik, historisk metode og lignende. Fascismens Italien kan bruges i historie-, samfundsfags- og italienskundervisningen. Den er oplagt til AT-arbejde og opgaveskrivning, ligesom den er væsentlig baggrundslæsning inden studieture til Italien. 

Bogkortets ID
19136416
Dato for offentliggørelse
8. februar 2010
Udgivelsesdato
1. februar 2010
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
110 s. + websted
Udgave/version
1. udgave, 2. oplag
ISBN
9788778877734
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
111,20 kr
Emneord
fascisme, italien, Mussolini, neofascisme, neo-fascisme, nyfascisme, ny-fascisme, 2. verdenskrig, anden verdenskrig
Læringsmål
 • Hf
  • Historie
  • Italiensk
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Italiensk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
 • Stx
  • Historie
  • Italiensk
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Historie
  • Samfundsfag