Kommentarer

De små quizzer 3  

Forfattere:
Kirsten Ahlburg
Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk
Klassetrin:
0.-1. kl.
Registreret af:
Special-pædagogisk forlag

Sejler færgen fra lufthavnen? Kan Superman flyve eller blive usynlig? Er der løver i Danmark? Bim, bam, busse. Jeg er en……? Quizbog med 1174 spørgsmål til de 5-7 årige. Spørgsmålene tager hensyn til børnenes sproglige og begrebsmæssige udvikling bl.a. gennem øvelser i at beskrive, sortere, klassificere og identificere. Opgaverne udvikler børnenes sproglige opmærksomhed og forbereder dem til den første læsning på en sjov og spændende måde. 

Bogkortets ID
19059992
Dato for offentliggørelse
2. februar 2010
Udgivelsesdato
1. februar 2010
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Omfang
58 s
Udgave/version
1
ISBN
978-87-7607-509-5
DK5
79.38
FAUST
28118465
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Sproglig træning og begrebsindlæring (F.07.f)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Materialer med opgaveløsning. Læsespil (S.07.k)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
58,00 kr.
Emneord
begrebsindlæring, sproglig træning, paratviden, sproglig opmærksomhed, sprogforståelse
Klassetrin
0.-1. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)