Kommentarer

Politik i Europa  

Forfattere:
Peter Nedergaard
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer, Supplerende materiale
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Samfundsfag
Registreret af:
SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND

Europæisk politik er et spændende emne, der bestandigt er i bevægelse. Den politiske situation i de europæiske lande har på én og samme tid både forskellige og ens træk, der gør det oplagt at foretage sammenligninger mellem landene. Sammenligningerne kan både gøre os klogere på, hvad der er udbredt, og hvad der er specielt, for så vidt angår de politiske fænomener i de europæiske lande. Samtidig gør sammenligningerne det også muligt at se dansk politik i et nyt og anderledes lys. I denne bog er to aspekter ved europæisk politik i centrum. For det første er der institutionerne og de politiske spilleregler, som skaber arenaerne for politik i landene i Europa. For det andet er der den politiske adfærd, som udspiller sig i disse arenaer. Fælles for de europæiske lande er, at de stort set alle styres efter parlamentarisk-demokratiske spilleregler, som indebærer, at politiske partier og valg til parlamenterne kommer til at spille en helt central rolle. I forfatningsmæssige termer har disse spilleregler at gøre med forbindelserne mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt, det vil sige mellem parlament, regering og domstole. Den politiske adfærd fokuserer især på, hvordan disse institutioner forholder sig til resten af samfundet og kan fx beskrives som enten pluralistisk eller korporatistisk alt efter, hvordan samarbejdet mellem institutioner og samfundsinteresser er organiseret. Bogen er skrevet som lærebog for alle, der har interesse i politik, som den udfolder sig i Europas lande og på fælleseuropæisk plan. Det drejer sig om gymnasier, læreruddannelsen og introducerende kurser på universiteterne. 

Bogkortets ID
18823523
Dato for offentliggørelse
15. januar 2010
Udgivelsesdato
18. januar 2010
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
171
ISBN
978-87-7970-108-3
DK5
32.215
FAUST
28118589
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Samfundsfag (G.68)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
112
Emneord
Europæisk politik , politik, politiske systemer, politiske beslutningsprocesser, samfund, forfatning, demokrati
Læringsmål
 • Hf
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Samfundsfag
 • Voksenuddannelser
  • Samfundsfag