Kommentarer

EU - poltik og økonomi. En grundbog  

Forfattere:
Peter Nedergaard
Udgiver:
Forlaget Columbus
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Voksenuddannelser
Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND

Målet med bogen er at skære ind til benet og fremlægge hovedtrækkene af det økonomisk-politiske samarbejde i EU. Håbet er, at bogen vil blive anvendt i undervisningen på gymnasieuddannelserne, seminarier, journalistuddannelserne og lign. Bogen behandler især, hvad man kan kalde det klassiske EU-samarbejde. Over 80 % af reglerne vedrørende produktion, distribution og handel med varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraftmobilitet bestemmes i dag på EU-plan. EU’s økonomisk-politiske regulering er derfor den vigtigste reguleringsramme om virksomhederne og borgerne. Samtidig er harmoniseringen i EU-regi af lovgivningen vedrørende disse områder foregået hurtigere og med en højere grad af centralisme som resultat end i USA. Det er derfor vigtigt med en god forståelse af, hvordan EU’s økonomisk-politiske samarbejde fungerer og påvirkes 

Bogkortets ID
17598080
Dato for offentliggørelse
13. oktober 2009
Udgivelsesdato
1. oktober 2009
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
144
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-7970-089-5
DK5
32.79
FAUST
27980635
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Samfundsfag (G.68)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
101,00 kr.
Emneord
EU, Politik, Økonomi
Læringsmål
 • Hf
  • Samfundsfag
   • C niveau
 • Hhx
  • Samfundsfag
   • C niveau
 • Htx
  • Samfundsfag
   • A niveau
   • B niveau
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Folkeskolelærer
 • Stx
  • Samfundsfag
   • A niveau
   • B niveau
   • C niveau
 • Voksenuddannelser
  • Samfundsfag