Kommentarer

Gå efter guldet!  

Serietitel:
Den sikre læsning
Forfattere:
Dorthe Klint Petersen, Anne-Marie Donslund, Ina Borstrøm
Udgiver:
Alinea
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
3.-4. kl.
Registreret af:
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

Den sikre læsning består af seks børneromaner. Gå efter guldet! er tredje bog i denne serie. Den sikre læsning er for lærere, der arbejder bevidst med læseundervisning og ønsker, at eleverne skal automatisere deres læsefærdighed. Eleverne får et solidt læsefundament, og læsning af skøn- og faglitterære tekster får en central placering i danskundervisningen. Skrivning og stavning integreres og giver eleverne de nødvendige skriftsproglige færdigheder til skolens videre arbejde. Materialet består af i alt seks børneromaner og tilhørende arbejdsbøger samt lærervejledninger, der dækker 3.-4. klasse. 

Bogkortets ID
16877689
Dato for offentliggørelse
3. september 2009
Udgivelsesdato
3. september 2009
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
64 sider
Udgave/version
1.udgave, 6. oplag
ISBN
978-87-23-02804-4
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
80,00 kr.
Emneord
Dansk
Klassetrin
3.-4. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
      • Fortolkning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til omskabende arbejde (vejledende mål)
       • Eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskab i tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sin tekstforståelse (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden (vejledende mål)
      • Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om tomme pladser og teksters tid og rum (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers (vejledende mål)
      • Undersøgelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler i en tekst (vejledende mål)
       • Eleven har viden om personkarakteristik (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger (vejledende mål)
       • Eleven kan undersøge virkemidler (vejledende mål)
      • Vurdering (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om fortolkningsmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven har viden om kvalitetskriterier (vejledende mål)
       • Eleven kan deltage i samtale om teksters kvalitet (vejledende mål)
       • Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning (vejledende mål)
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle fremstillingsprocesser (vejledende mål)
       • Eleven har viden om metoder til at undersøge sprog og struktur i tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan opdele fremstillingsprocessen i mindre dele (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster (vejledende mål)
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde multimodale tekster (vejledende mål)
       • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende (vejledende mål)
      • Håndskrift og layout (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om effektive skriveteknikker (vejledende mål)
       • Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende enkel, genretilpasset layout (vejledende mål)
       • Eleven kan skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift og på tastatur (vejledende mål)
      • Korrektur (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn (vejledende mål)
       • Eleven kan stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte tegn (vejledende mål)
      • Respons (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om teksters genre og struktur (vejledende mål)
       • Eleven har viden om teksters æstetiske og faglige formål (vejledende mål)
       • Eleven kan give respons på teksters genre og formål (vejledende mål)
       • Eleven kan give respons på teksters genre og struktur (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål (vejledende mål)
       • Eleven har viden om samtaleregler (vejledende mål)
       • Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper (vejledende mål)
       • Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons (vejledende mål)
      • It og kommunikation (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation (vejledende mål)
       • Eleven kan begå sig i et virtuelt univers (vejledende mål)
      • Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter (vejledende mål)
       • Eleven har viden om ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog (vejledende mål)
       • Eleven kan iagttage forskelle på talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter (vejledende mål)
       • Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog (vejledende mål)
     • Læsning (obligatorisk): Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
      • Afkodning (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord (vejledende mål)
       • Eleven har viden om regler for sammensætning af ord (vejledende mål)
       • Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert (vejledende mål)
      • Finde tekst (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder på internettet (vejledende mål)
       • Eleven har viden om hjemmesiders struktur (vejledende mål)
       • Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende hjemmesider og på biblioteket (vejledende mål)
       • Eleven kan vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål (vejledende mål)
      • Forberedelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til strukturering af viden (vejledende mål)
       • Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning (vejledende mål)
       • Eleven kan formulere enkle læseformål (vejledende mål)
       • Eleven kan strukturere sin baggrundsviden (vejledende mål)
      • Sammenhæng (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om teksters påvirkende funktion (vejledende mål)
       • Eleven har viden om visualiseringsformer (vejledende mål)
       • Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge (vejledende mål)
       • Eleven kan samtale om teksters budskaber (vejledende mål)
      • Sprogforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om funktion og opbygning af opslagsværker og ordbøger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om over- og underbegreber (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende ordbøger og opslagsværker til afklaring af ords betydning (vejledende mål)
       • Eleven kan anvende over- og underbegreber til at skabe sammenhængende forståelse af teksten (vejledende mål)
      • Tekstforståelse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om læseforståelsesstrategier (vejledende mål)
       • Eleven har viden om tekstbånd (vejledende mål)
       • Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng (vejledende mål)