Ældre & forebyggende hjemmebesøg  

Forfattere:
Mikkel Vass, ÆldreForum, Carsten Hendriksen, Kirsten Avlund
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer, Supplerende materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik
Voksenuddannelser
Pædagogik
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
SUNDHEDSSTYRELSEN

Heri præsenteres hovedkonklusionerne fra en videnskabelig undersøgelse i 34 danske kommuner af effekterne af et uddannelsesprogram for forebyggende hjemmebesøgere og praktiserende læger i lokalområdet. Forebyggelse ved besøg i hjemmet er et centralt led i indsatsen for at hjælpe ældre til at bevare deres fysiske og psykiske funktionsniveau og dermed fastholde et uafhængigt liv så længe som muligt. Både dansk og international forskning har vist, at en veltilrettelagt indsats med forebyggende hjemmebesøg har en positiv indvirkning på ældres liv og helbred. En dansk undersøgelse i 34 kommuner har bl.a. vist, hvordan et uddannelsesprogram for forebyggende hjemmebesøgere og praktiserende læger i lokalområdet, påvirkede funktionsniveau, overflytning til pleje-institutioner og antallet af dødsfald hos de ældre, der deltog i undersøgelsen. Hovedkonklusionerne fra denne undersøgelse præsenteres sammen med et afsnit om forebyggelse, aldring og svækkelse samt et afsnit om etiske overvejelser i forbindelse med arbejde i ældres eget hjem. Publikationen er også oversat til engelsk. 

Bogkortets ID
16766069
Dato for offentliggørelse
25. august 2009
Udgivelsesdato
1. december 2005
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
56 sider
Udgave/version
1. udgave
Samlet filstørrelse
1.64 MB
ISBN
978-87-90651-45-9
Sprog
Dansk
Emneord
ældre, pleje, forebyggelse, hjemmebesøg, sundhed, funktionsevne, forebyggende hjemmebesøg
Læringsmål
 • AMU
  • Det pædagogiske område og sosu-området (EPOS)
   • Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
   • Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
   • Patientrelateret service på sygehusene
   • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
 • Erhvervsuddannelser
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
    • Social- og sundhedsuddannelsen
     • Social- og sundhedsassistent
     • Social- og sundhedshjælper
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Ergoterapeut
   • Ernæring og sundhed
   • Fysioterapeut
   • Socialrådgiver
   • Sygeplejerske
 • Voksenuddannelser
  • Pædagogik