Livet er et kunstværk - om ældrepædagogisk teori og praksis  

Forfattere:
Helle Krogh Hansen
Udgiver:
ÆldreForum
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer, Supplerende materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Registreret af:
SUNDHEDSSTYRELSEN

At opleve fysisk eller psykisk svækkelse, at miste tilknytningen til arbejdslivet eller at miste en ægtefælle er begivenheder, der ofte indtræffer i den sidste del af livet. I sådanne situationer kan ældrepædagogisk støtte for nogle være en hjælp til større afklaring og til at bearbejde sorger og kriser, blandt andet fordi ældrepædagogikken har forslag til, hvordan samtale om livets vanskelige, og måske tabubelagte, emner kan hjælpes på vej. Ældrepædagogik kan desuden eksempelvis anvise veje og muligheder i forbindelse med undervisning, vejledning, socialt arbejde, samvær, omsorg og pleje. Ældrepædagogik er en forholdsvis ny disciplin, der bygger på den tankegang, at menneskelig udvikling og læring er muligt hele livet. Den pædagogiske metode står i ældresammenhæng hverken for formynderi eller tvang, men tilstræber at afdække ressourcer og muligheder for det enkelte menneske, og at yde nødvendig støtte til at disse udfoldes. Cand.pæd.pæd. og ph.d. Helle Krogh Hansen, Jydsk Pædagog-Seminarium i Århus, har forfattet bogen for ÆldreForum. 

Bogkortets ID
16762946
Dato for offentliggørelse
25. august 2009
Udgivelsesdato
1. september 2002
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
ÆldreForum
Omfang
64 sider
Udgave/version
1. udgave
Samlet filstørrelse
3.85 MB
ISBN
978-87-90651-30-5
Sprog
Dansk
Emneord
ældre, pædagogik, pleje, omsorg, ældrepædagogik
Læringsmål
 • AMU
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
   • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
 • Erhvervsuddannelser
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
    • Social- og sundhedsuddannelsen
     • Social- og sundhedsassistent
     • Social- og sundhedshjælper
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Socialrådgiver
   • Sygeplejerske
 • Voksenuddannelser
  • Psykologi
  • Pædagogik
  • Samarbejde og kommunikation
  • Samfundsfag