Ældreomsorg - holdninger, omgangstone & etik  

Forfattere:
Joan L Andersen, Birgitte Ravn Olesen, Helle Krogh Hansen, ÆldreForum, Mette Borresen
Udgiver:
ÆldreForum
Materialetype:
   
Indhold:
Grundbøger og systemer, Supplerende materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Samfundsfag, Sundhed
Voksenuddannelser
Pædagogik, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser
Registreret af:
SUNDHEDSSTYRELSEN

Ældreomsorgen i Danmark skal bidrage til at skabe sammenhæng i tilværelsen for mennesker, som er afhængige af hjælp til dagligdagens gøremål. Mennesker i den situation har krav på at blive mødt med respekt, nærvær og ligeværdighed af omsorgssektorens personale. Men selv i de bedste plejehjem og -centre kan der ske fejl og svigt. Det er derfor vigtigt løbende at sikre en ordentlig adfærd og omgangstone og være opmærksom på eventuelle uheldige udviklinger i personalegruppen og den faglige kultur på stedet. Hensigten med publikationen er at inspirere ledere og medarbejdere på det enkelte plejecenter til at se ind ad egne vinduer, drøfte holdninger og menneskesyn, samt hvordan dette udmønter sig i omgangstonen og relationerne mellem personale og plejemodtagere. Fagpersoner med særlig viden om og indsigt i ældresektoren opridser en række problemstillinger på området og peger samtidig på måder at håndtere dem. Der bringes desuden uddrag fra samtaler med ledere, medarbejdere og ældre om roller og samspil i ældreplejen. Samtalerne med svækkede ældre giver bl.a. indtryk af deres ønsker og forventninger til den hjælp, der ydes, samt indblik i en hverdag med - for nogles vedkommende - meget store begrænsninger og dermed dyb afhængighed af hjælp og samtidig disse menneskers ønsker og forventninger til den hjælp, der ydes. 

Bogkortets ID
16751787
Dato for offentliggørelse
25. august 2009
Udgivelsesdato
1. april 2008
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
ÆldreForum
Omfang
121 sider
Udgave/version
1. udgave
Samlet filstørrelse
3.76 MB
ISBN
978-87-90651-08-4
Sprog
Dansk
Emneord
Etik, Holdning, Ældre, Omsorg, Pleje, Omgangstone, Svækkede ældre, Kommunikation, Samarbejde
Læringsmål
 • AMU
  • Det pædagogiske område og sosu-området (EPOS)
   • Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
   • Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
  • Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
   • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Psykologi
   • Samfundsfag
   • Sundhed
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
    • Den pædagogiske assistentuddannelse
    • Social- og sundhedsuddannelsen
     • Social- og sundhedsassistent
     • Social- og sundhedshjælper
 • Korte videregående uddannelser
  • Sundhedsuddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Pædagog
  • Social- og Sundhedsuddannelser
   • Ergoterapeut
   • Fysioterapeut
   • Socialrådgiver
   • Sygeplejerske
 • Voksenuddannelser
  • Pædagogik
  • Samarbejde og kommunikation
  • Samfundsfag