Kommentarer

Facebook, YouTube og andre gratis sites  

Forfattere:
Kim Krarup Andersen
Udgiver:
Forlaget Libris
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer, Materialekasse, Lærervejledning, Opslagsværk og samlinger, Værktøjsprogrammer, Supplerende materiale, Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Medier - valgfag
Hhx
It
Htx
Informationsteknologi
Stx
Mediefag
Hf
Mediefag
Erhvervsuddannelser
Informationsteknologi, Teknologi, byggeri og transport
Voksenuddannelser
Edb
Korte videregående uddannelser
IT- og designuddannelser
Registreret af:
LIBRIS MEDIA ApS

Web 2.0 er fællesbetegnelsen for en lang række gratis tjenester på internettet, hvor det er brugerne selv, der leverer det meste af indholdet. Vil du være med på vognen eller blot kende mulighederne, så giver dette hæfte dig en grundig introduktion til, hvad du kan bruge de forskellige tjenester til, og hvordan du gør det. Hæftets kapitler kan læses i vilkårlig rækkefølge, så du kan starte med de emner, der interesserer dig mest. Lær for eksempel, hvordan du får nye venner eller finder gamle kammerater og kolleger i sociale netværk som MySpace, Facebook og LinkedIn. Du kan også blive guidet rundt på multimedietjenesterne YouTube, Flickr og Last.fm, som er et slaraffenland af videoer, fotos og musik. Og er du rigtig klog, kan du dele din viden med andre i verdens største online-leksikon Wikipedia, eller du kan nøjes med blot at læse i de mere end ni millioner artikler, der allerede findes. Lær også at bruge tjenesterne del.icio.us og Digg, så du bl.a. kan få adgang til dine bogmærker fra en hvilken som helst computer med netadgang.  

Bogkortets ID
1487553
Dato for offentliggørelse
8. september 2008
Udgivelsesdato
2. september 2008
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
80
Udgave/version
1
ISBN
978-87-7843-837-9
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
kr. 69,-
Emneord
Web 2.0, Tjenester, Internet, Sociale netværk, MySpace, Facebook , LinkedIn, YouTube, Flickr, Last.fm , Wikipedia, del.icio.us , Digg
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Informationsteknologi
  • Indgange
   • Teknologi, byggeri og transport
    • Data- og kommunikationsuddannelsen
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Medier - valgfag
 • Hf
  • Mediefag
 • Hhx
  • It
 • Htx
  • Informationsteknologi
 • Korte videregående uddannelser
  • IT- og designuddannelser
 • Stx
  • Mediefag
 • Voksenuddannelser
  • Edb