Hent online materiale (0)

Kommentarer

Kompetenceudvikling i udkantsområder. Almen og praksisnær kompetenceudvikling i udkantsområder  

Forfattere:
Palle Rasmussen, Marianne K. Hviid, Ulla Thøgersen, Hanne Dauer Keller, Annette Rasmussen
Udgiver:
Aalborg Universitetsforlag
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Voksenuddannelser
AVU, Billedkunst, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Edb, Engelsk, Ergonomi, Europafag, FVU, Filosofi, Formidling, Fransk, Grundlæggende virksomhedskendskab, Historie, Hjemkundskab, Håndarbejde, Kulturfag, Kulturforståelse, Laboranter og teknikere, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturfag, Pædagogik, Regnskab og edb, Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag, Spansk, Tysk
Registreret af:
AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND

De almene voksenuddannelser gennemføres traditionelt som skoleundervisning; men de kan også knyttes til arbejdslivet og dermed gøres mere relevante og tilgængelige for voksne, som har behov for kompetenceudvikling. En sådan undervisning kan opfylde både individuelle uddannelsesbehov og virksomheders behov for opkvalificering af medarbejdere. Denne form for undervisning kræver dog samtidig, at de almene voksenuddannelser udvikler nye organisationsformer og kompetencer hos lærerne. De almene voksenuddannelser kan og bør derfor udvikles, så de bedre kan bidrage til kompetenceudvikling og social sammenhængskraft i danske udkantsområder. Disse udfordringer blev der arbejdet med i projektet "Kompetenceudvikling i udkantsområder" - i daglig tale KOM-UD - som blev gennemført i en række jyske lokalområder i årene 2004-2006. I denne bog sammenfattes, diskuteres og pers- pektiveres resultaterne fra den følgeforskning, der blev udført i forbindelse med KOM-UD projektet. Bogen rummer også korte beskrivelser af centrale cases. 

Bogkortets ID
1389312
Dato for offentliggørelse
5. august 2008
Udgivelsesdato
1. juni 2008
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
215
Udgave/version
1. udgave, 1. oplag
Samlet filstørrelse
63 kB
ISBN
978-87-7307-935-5
DK5
37.401
FAUST
27318223
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
225,00 kr. (180,00 kr. ekskl. moms) Kopiering tilladt efter gældende aftaler med COPY-DAN.
Emneord
Voksenundervisning, VUC, Kompetenceudvikling, voksenuddannelse, kompetenceudvikling for voskne
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
  • FVU
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Dramatik
  • Edb
  • Engelsk
  • Ergonomi
  • Europafag
  • Filosofi
  • Formidling
  • Fransk
  • Grundlæggende virksomhedskendskab
  • Historie
  • Hjemkundskab
  • Håndarbejde
  • Kulturfag
  • Kulturforståelse
  • Laboranter og teknikere
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturfag
  • Pædagogik
  • Regnskab og edb
  • Religion og kultur
  • Samarbejde og kommunikation
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tysk