B - for bedre idræt - i-bog  

Forfattere:
Troels Wolf og Jørn Hansen
Materialetype:
  
Indhold:
iBog
Målgruppe:
Stx
Idræt
Hf
Idræt
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

Idræt i gymnasiet på B-niveau giver gode muligheder for at koble praktik og teori, og B – for bedre idræt er designet til at øge elevernes forståelse af teoretiske baggrunde for idrætsaktiviteter. Bogen er primært rettet mod undervisningen i idræt på B-niveau, men kan også læses af andre idrætsinteresserede, fx på højskoler og læreruddannelsen. 2. udgave af B-for bedre idræt er suppleret med et ekstra kapitel om træningsplanlægning og nye afsnit om Breddeidrætsbetænkningen, samarbejdet mellem DIF og DGI om Vision 25-50-75, Paralympic Games og kvindefodbold. Endelig er bogen tilføjet et afsnit om den nye eksamensform. B – for bedre IDRÆT belyser idrætsteorien fra både den naturvidenskabelige, den samfundsmæssige, den psykologiske og den historiske vinkel og indeholder kapitler om sundhed, anatomi og bevægelseslære, aerob og anaerob træning, styrketræning, træningsplanlægning, teambuilding, befolkningens idrætsadfærd, idrættens internationale scene og eliteidrættens skyggesider. B – for bedre IDRÆT giver svar på spørgsmål som: Hvilke muskler og led aktiveres under bevægelserne i idræt? Hvilke træningsformer er de mest hensigtsmæssige? Hvad er den politiske baggrund for nutidens sundhedskampagner? Hvordan beskytter fysisk aktivitet mod sygdom? Hvordan skabes et godt samarbejde på et hold gennem teambuilding? Hvilken rolle spiller kommercielle interesser i idrætten? Hvilken betydning har idræt i international politik? Hvilke årsager ligger bag eliteidrættens skyggesider som doping og korruption? 

Bogkortets ID
131139594
Dato for offentliggørelse
12. juni 2020
Udgivelsesdato
2. juni 2020
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, Mac, Linux, Chrome OS
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad, Windows tablets, Android tablets
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: Systime eNøgle
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
2
ISBN
9788702301564
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Idræt
   • Boldspil (G.38.b)
   • Friluftsaktiviteter, herunder atletik (G.38.c)
   • Gymnastik (G.38.d)
   • Håndbøger og tværgående værker (G.38.a)
   • Idrætsfysiologi og -teori (G.38.e)
   • Idrætspædagogik (G.38.f)
   • Svømning (G.38.g)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Flere licenstyper - se gu.dk
Emneord
idræt
Læringsmål
 • Hf
  • Idræt
   • C niveau
 • Stx
  • Idræt
   • C niveau