Kommentarer

Blik for køn - Kønsdiskurser - hate speech - queerteori  

Forfattere:
Ditte Campion
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Blik for køn – kønsdiskurser, hate speech, queerteori er en danskfaglig lærebog, som behandler og diskuterer begrebet køn ud fra en normkritisk, socialkonstruktivistisk vinkel. Bogen udfordrer elevernes forforståelse og åbner deres øjne for, at køn ikke blot handler om biologi, men udgør en kampplads for forhandlinger af identitet, magt og normalitet: Køn er en kompleks social og sproglig konstruktion. Bogens didaktiske princip er øvelsesbaseret. Fra start til slut veksles der løbende mellem teoretisk introduktion og øvelser til implementering af teorien. Herigennem opbygger eleverne et fagligt, akademisk begrebsapparat, der sætter dem i stand til at analysere og diskutere problemstillinger vedrørende køn, seksualitet, identitet, sprog og magt. Øvelserne går på tværs af danskfagets tre perspektiver (litteratur, sprog og medier) og åbner op for interessante diskussioner i klassen. Fokus er på diskursanalyse, hate speech og queerteoretisk analysemetode. Analysematerialet omfatter avis- og ugebladsartikler, reklamer, noveller, film, reality-tv, sangtekster, hjemmesider, memes, kunstfotos samt litterære kanontekster. Gennem arbejdet med teksterne trænes elevernes analytiske kompetencer og metodebevidsthed. Via koblingen af hverdagstemaet køn og teoristof på universitetsniveau med Judith Butler som hovedteoretiker rammer eleverne hurtigt de højeste taksonomiske niveauer på en legende og lystbetonet måde. Bogen er velegnet som afsæt for tværfaglige samarbejder med fx samfundsfag, biologi, engelsk, historie, psykologi, mediefag, filosofi og billedkunst. Den 3. udgave af Blik for køn er opdateret med nye stiloplæg, der matcher de nye eksamensgenrer. 

Bogkortets ID
129962634
Dato for offentliggørelse
21. april 2020
Udgivelsesdato
7. februar 2020
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
210 sider
Udgave/version
3. udgave
ISBN
9788772111308
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Arbejds/opgavebøger til litteratur (G.08.g)
   • Billedanalyse (G.08.i)
   • Litteraturhistorie (G.08.h)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Emneord
Kønsdiskurs, Socialkonstruktivisme, Køn som sproglig konstruktion, Køn og biologi, Køn og identitet, Køn og seksualitet, Køn og magt, Køn og normalitet, Diskursanalyse
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
   • A niveau
 • Hhx
  • Dansk
   • A niveau
 • Htx
  • Dansk
   • A niveau
 • Stx
  • Dansk
   • A niveau