2. optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser 2019  

Forfattere:
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Materialetype:
  
Indhold:
Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Hhx
Dansk, Engelsk, Matematik
Htx
Dansk, Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik
Stx
Dansk, Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik
Hf
Dansk, Engelsk, Matematik
Registreret af:
Undervisningsministeriet

Generel information om optagelsesprøven: Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Forud for optagelsesprøven, der afholdes den 14. juni 2019 kl. 10 – 14, udarbejdes der to vejledende eksempler på opgavesæt. Det første af disse vejledende eksempler på opgavesæt er tilgængeligt. Det andet vejledende eksempel vil blive tilgængeligt primo april 2019. Det endelige opgavesæt, der benyttes ved prøven den 14. juni 2019, vil blive afpasset i omfang og sværhedsgrad på baggrund af konkrete afprøvninger af de to vejledende eksempler. Opgavesættet SKAL afvikles i en browser, der opfylder følgende: Generelle softwarekrav til PC (anbefalet minimum): - Windows 7, 8, 8.1 med nyere version af Google Chrome browseren - Windows 10 med nyeste version af Microsoft Egde / Internet Explorer 11, Mozilla Firefox eller Google Chrome Generelle softwarekrav til Mac (anbefalet minimum): - OSX 10.8 med nyere version af Safari , Mozilla Firefox eller Google Chrome Generelle softwarekrav til Linux (anbefalet minimum): - Ubunto 16.04 (Standard installation - accepter video udvidelse) med nyere version af Mozilla Firefox. Det anbefales, at prøven afvikles via Google Chrome. Vejledende opgavesæt nr. 1 Bemærk, at omfang og sværhedsgrad af det endelige opgavesæt, der benyttes ved optagelsesprøven den 14. juni 2019 kan være justeret i forhold til dette første eksempel på baggrund af konkrete afprøvninger af dette opgavesæt. De foreløbige erfaringer med dette første vejledende opgavesæt peger på, at niveauet i fysik/kemi-delen er for højt, og at dette også kan være tilfældet for matematikdelen. Niveauet i engelskdelen kan derimod være lidt for lavt. Vejledende opgavesæt nr. 2 offentliggøres primo april 2019. 

Bogkortets ID
128810373
Dato for offentliggørelse
21. februar 2020
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
2019, Optagelsesprøve, Gymnasiale uddannelser
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
 • Hhx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
 • Htx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fysik
  • Kemi
  • Matematik
 • Stx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fysik
  • Kemi
  • Matematik