Hent online materiale (0)

Kommentarer

Kunstgræs  

Forfattere:
Hans Ågaard Petersen, AMU Nordjylland og Flemming Andreasen, Sportsgræs
Udgiver:
Mejeri og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
Materialetype:
  
Indhold:
Kopimateriale
Målgruppe:
AMU
Mejeri- og jordbrug (MJE)
Registreret af:
Jordbrugets Uddannelser

Kunstgræs kompendiet er udarbejdet til brug i undervisningen på AMU-kurset Kunstgræs, kursusnummer 5505-2. Formålet med kompendie er, at sikre korrekt faglig pleje under hensyntagen til banernes holdbarhed og miljø på og udenfor kunstgræs banerne. 

Bogkortets ID
128657745
Dato for offentliggørelse
12. februar 2020
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Sidetal
46 sider
Opstilling
  • Ungdoms- og voksenuddannelse
    • Øvrige fag/emner (V.89)
Emneord
Kunstgræs
Læringsmål
  • AMU
    • Mejeri- og jordbrug (MJE)
      • Etablering og pleje af grønne områder og anlæg