DSA som Sprog i Bevægelse - gratis guld!  

Serietitel:
Sprog & Tal i Bevægelse
Udgiver:
Sproggren
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Dagtilbud
Krop og bevægelse
Grundskole
Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende
Hf
Dansk som andetsprog
Erhvervsuddannelser
Dansk
Voksenuddannelser
AVU, Dansk som andetsprog
Registreret af:
Sproggren

Et hav af aktiviteter som pdf-filer med helt konkrete instruktioner, ord, sætninger, faste udtryk, skilte og arbejdsark. Vendekort med tips til brug. Du sparer timevis af forberedelse til fagligt velfunderede lektioner med masser af variationsmuligheder. Velegnet til både fysisk aktivitet og stille fordybelse udover den fælles gennemgang. Lettilgængeligt og inspirerende – også for en vikar. Metoden hedder Sprog & Tal i Bevægelse og fokuserer på at få bevægelse, krop, konkurrence og læringsstile til at understøtte et specifikt fagligt indhold. 

Bogkortets ID
128620363
Dato for offentliggørelse
10. februar 2020
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
ENJOY!
Emneord
dialog, udtale, ordforråd, grammatik, stavning, sætningsdannelse, modtageklasse, sprogcenter, VUC, FGU, FVU, AVU, HF, DSA, specialundervisning, værkstedsundervisning
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk som andetsprog
  • Dansk som andetsprog
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk som andetsprog - basis
    • 1. - 9. klasse
    • 10. klasse (obligatorisk område)
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • 10. klasse
    • 6. - 7. klasse
    • 8. - 9. klasse
 • Hf
  • Dansk som andetsprog
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Krop og bevægelse
Kommentar til brug i undervisningen
Velegnet til modtageklasser, sprogcentre, HF, VUC, SOSU, FGU, STU, vikartimer, mindre 'brain breaks', hele lektioner, variation til de skriftlige opgaver, fordybelsesaktiviteter, værkstedsundervisning med rotation, specialundervisning