Hent online materiale (0)

Kommentarer

SubReader School  

Forfattere:
SubReader
Udgiver:
Vitec MV
Materialetype:
  
Indhold:
App, Værktøjsprogrammer
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Iværksætter, Kristendomskundskab, Medier - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Teknologi og kommunikation , Tysk, Tysk - valgfag
Hhx
Dansk, Engelsk
Htx
Dansk, Engelsk
Stx
Dansk, Engelsk
Hf
Biologi, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Historie, Religion, Samfundsfag, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3, Finansiering, Fysik, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Matematik, Materialeforståelse, Metodelære, Erhvervsfag 3, Miljø, Naturfag, Organisation, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog
Voksenuddannelser
AVU, Billedkunst, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Edb, Engelsk, Ergonomi, Europafag, Filosofi, Formidling, Fransk, Grundlæggende virksomhedskendskab, Historie, Hjemkundskab, Håndarbejde, Kulturfag, Kulturforståelse, Laboranter og teknikere, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturfag, Psykologi, Pædagogik, Regnskab og edb, Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag, Spansk, Tysk
Klassetrin:
1.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Vitec MV A/S

Inkludér læsesvage elever, når I ser tekstede film i undervisningen. SubReader School læser undertekster på film og serier op, så ordblinde og læseudfordrede elever kan følge med. Med appen SubReader School sikrer du, at læseudfordrede elever kan følge med i dialogen, når du som lærer bruger udenlandske film og tv-serier i undervisningen. Det foregår diskret på elevens egen smartphone, uden at oplæsningen generer de andre elever – og uden at stigmatisere eleven, der har behov for oplæsning. Eleven får underteksterne læst op i sine høretelefoner og kan følge replikkerne på smartphonens skærm. Eleven kan vælge mellem forskellige stemmer (fx mandlige og kvindelige). SubReader School skaber en kæmpe forskel både fagligt og socialt for den læseudfordrede elev, der nu både kan følge filmens handling og dialog og – ikke mindst – kan snakke med om og bidrage til gruppearbejde om filmen. 

Bogkortets ID
128512560
Dato for offentliggørelse
4. februar 2020
Udgivelsesdato
16. juli 2019
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Windows og Mac
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPhone/iPad (fra iOS 10), Android (fra android 5 - lolipop)
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Google Chrome
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Mere information om bestilling: https://www.vitec-mv.com/dk/produkter/subreader-school/
Emneord
Ordblindhed, Læse- og skrivevanskeligheder, Oplæsning af undertekster, Oplæsning, Undertekster, Film, Ordblinde, Ordblind, MitCFU, Filmcentralen, Inklusion
Klassetrin
1.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog
   • Engelsk
   • Samfundsfag
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Dramatik
  • Edb
  • Engelsk
  • Ergonomi
  • Europafag
  • Filosofi
  • Formidling
  • Fransk
  • Grundlæggende virksomhedskendskab
  • Historie
  • Hjemkundskab
  • Håndarbejde
  • Kulturfag
  • Kulturforståelse
  • Laboranter og teknikere
  • Latin
  • Matematik
  • Mediefag
  • Musik
  • Naturfag
  • Psykologi
  • Pædagogik
  • Regnskab og edb
  • Religion og kultur
  • Samarbejde og kommunikation
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tysk
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Biologi
   • Dansk
   • Engelsk
   • Ergonomi
   • Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1
   • Erhvervsrettet andetsprogsdansk
   • Erhvervsøkonomi
   • Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3
   • Finansiering
   • Fysik
   • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
   • Hygiejne
   • Idræt
   • Informationsteknologi
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Kemi
   • Matematik
   • Materialeforståelse
   • Metodelære, Erhvervsfag 3
   • Miljø
   • Naturfag
   • Organisation
   • Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2
   • Psykologi
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Samfundsfag
   • Spansk
   • Sundhed
   • Teknologi
   • Tysk
   • Økonomi
   • Øvrige fremmedsprog
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - basis
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Drama - valgfag
   • Engelsk
   • Filmkundskab - valgfag
   • Fransk
   • Fransk - valgfag
   • Fysik/kemi
   • Geografi
   • Historie
   • Iværksætter
   • Kristendomskundskab
   • Medier - valgfag
   • Natur/teknologi
   • Naturfag
   • Produktudvikling og formgivning
   • Samfundsfag
   • Spansk - valgfag
   • Teknologi og kommunikation
   • Tysk
   • Tysk - valgfag
 • Hf
  • Biologi
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Dramatik
  • Engelsk
  • Fransk begyndersprog
  • Fransk fortsættersprog
  • Geografi
  • Historie
  • Religion
  • Samfundsfag
  • Spansk
  • Tysk begyndersprog
  • Tysk fortsættersprog
 • Hhx
  • Dansk
  • Engelsk
 • Htx
  • Dansk
  • Engelsk
 • Stx
  • Dansk
  • Engelsk