Hent online materiale (0)

Kommentarer

49263 Intro til digitalisering - i produktionen  

Forfattere:
Industriens Uddannelser
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning, Grundbøger og systemer, Kopimateriale
Målgruppe:
AMU
Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
Registreret af:
Industriens Uddannelser S/I

Program til faglæreruddannelse i kurset 49263 Intro til digitalisering - i produktionen afholdt 29. januar 2020. Intro til digitalisering er et nyt kursus, som i forbindelse med afprøvning har vist sig ikke at ramme præcist det som målgruppen efterspørger. Der er derfor brug for at drøfte og kvalificere målgruppe og indhold på kurset. 

Bogkortets ID
128414881
Dato for offentliggørelse
30. januar 2020
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Undervisningsministeriet. 22. oktober 2019. Materialet er udviklet af Industriens Uddannelser, Industriens Fællesudvalg i samarbejde med AMU Syd. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af Faglæreruddannelse til Intro til digitalisering - i produktionen, 22-10-2019 udviklet for Undervisningsministeriet af Industriens Uddannelser, Industriens Fællesudvalg i samarbejde med AMU Syd.
Emneord
Digitalisering
Læringsmål
  • AMU
    • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
      • Arbejdets organisering ved produktion i industrien