Hent online materiale (0)

Kommentarer

Determinkrop.dk  

Udgiver:
Sex & Samfund
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog, Opslagsværk og samlinger, Supplerende materiale, Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Hhx
Dansk, Samfundsfag
Htx
Biologi, Dansk, Samfundsfag
Stx
Biologi, Dansk, Idræt, Mediefag, Multimedier, Psykologi, Samfundsfag
Hf
Biologi, Dansk, Idræt, Kultur- og samfundsgruppe, Mediefag, Psykologi
Erhvervsuddannelser
Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Dansk, Idræt, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Sundhed
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Sex & Samfund

Determinkrop.dk er et undervisningssite, der er udviklet til brug i seksualundervisning for elever i grundskole og på ungdomsuddannelser. På Sex & Samfunds elevsite kan elever blandt andet se film og billedsamlinger, læse noveller og artikler og høre podcasts. Determinkrop.dk er udviklet for, at elever på de forskellige klassetrin og uddannelser selvstændigt og i forbindelse med undervisning kan finde aktuelle og alderssvarende oplysninger om blandt andet krop, køn, seksualitet, grænser og relationer. Determinkrop.dk har en tæt sammenhæng med Underviserportal.dk, hvor man som underviser kan finde materialer og øvelser til seksualundervisning. Siden fungerer som elevernes egen indgang til det materiale, de skal se, høre eller læse i undervisningen og er opbygget efter de samme temaer, som materialer på Underviserportal.dk er inddelt i. Skal man undervise i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, kan man fx lade eleverne gå i biografen på Determinkrop.dk. Når de har valgt klassetrin, kan de gå til biografen og se alle film, der bruges i materialer på Underviserportal.dk til deres trin. Underviserens rolle er at sætte eleverne i gang med at arbejde med siden og skabe rammer for dialog og eventuelt videre arbejde om indholdet, de ser og læser, evt. ud fra materialer fundet på Underviserportal.dk. 

Bogkortets ID
128408522
Dato for offentliggørelse
30. januar 2020
Udgivelsesdato
1. december 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Sex & Samfund
Emneord
Grænser, Følelser, Sex, Krop, Relationer, Familie, Reproduktion, Seksuel sundhed, Prævention, Køn, Sociale medier, Rettigheder, Venskab, Kærester
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2
   • Dansk
   • Idræt
   • Psykologi
   • Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2
   • Samfundsfag
   • Sundhed
  • Indgange
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Hf
  • Biologi
  • Dansk
  • Idræt
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Mediefag
  • Psykologi
 • Hhx
  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Biologi
  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Biologi
  • Dansk
  • Idræt
  • Mediefag
  • Multimedier
  • Psykologi
  • Samfundsfag