Kommentarer

Analyse og projektbeskrivelse af uddannelsesgennemgangen hos Transporterhvervets Uddannelser  

Forfattere:
TUR, Transportererhvervets uddannelset
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
AMU
Transporterhvervet (TUR)
Registreret af:
Transporterhvervets Uddannelser

Denne analyse har haft til formål, med udgangspunkt i trepartsaftalen og på grundlag af oriente-ringsbrev fra ministeriet af 7. november 2017 vedr. ændringer i ULL-puljen, at systematisere og vurdere vilkår og rammer for en gennemgang af AMU-uddannelserne på TURs område, hvad angår nedlæggelse, fastholdelse eller sammenlægning samt opdeling i delmål. Se bilag 1. ”Koncept for kursusrevisionen i AMU”. Analysen beskriver det stedfundne arbejde, som er gennemført i et nært samarbejde med parter-ne i TURs respektive brancheudvalg, i TURs bestyrelse, i TURs sekretariat og i et nært samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Resultatet af de samlede og definerede opgaver er afrapporteret rettidigt til STUK og bygger på en systematisk gennemgang af TURs samlede uddannelsesportefølje inden for alle FKB`ere. 

Bogkortets ID
128173190
Dato for offentliggørelse
21. januar 2020
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Analyse og projektbeskrivelse af uddannelsesgennemgangen hos Transporterhvervets Uddannelser
Læringsmål
  • AMU
    • Transporterhvervet (TUR)