Kommentarer

Ind i sproget - almen sprogforståelse  

Forfattere:
RIkke Forsberg, Grete Ravn Nielsen, Birgitte Bjerre
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Almen sprogforståelse
Registreret af:
FORLAGET SYSTIME A/S

Ind i sproget hjælper til at forstå sproglige sammenhænge og via øvelser iagttage og undre sig over sproget. Bogen kan også bruges som en oversigt i det senere arbejde med grammatisk, stilistisk og pragmatisk analyse. Tilgangen til materialet er baseret på den antagelse at elever der begynder i gymnasiet, har en vis sproglig viden og kunnen med sig. Hensigten med bogen er derfor at få aktiveret denne viden og at bygge oven på den. Ind i sproget skaber forståelse hos eleverne for sproglige sammenhænge og åbner deres øjne for at det er sjovt, interessant og lærerigt at arbejde med sprog. Forståelsen opnås både via teori og via et righoldigt udvalg af øvelser. Bogen er endvidere tænkt som en form for oversigt som eleverne kan vende tilbage til efterhånden som de i fagene møder krav om grammatisk, stilistisk og pragmatisk analyse. Afsnittet om sproghistorie egner sig til også at indgå i historisk læsning i danskfaget, ligesom afsnittet om skriftsprog og talesprog kan være nyttigt i arbejdet med retorik. På websitet til Ind i sproget ligger der interaktive træningsopgaver til bogens forskellige afsnit. Desuden er der supplerende tekst- og øvelsesmateriale. Til latindelen ligger der ekstra læsetekster, opgaver, oversigter samt en latin-dansk gloseliste. Der kan rekvireres indgangsscreening, midtvejstest og afslutningstest som pdf version til udskrift. 

Bogkortets ID
1272254
Dato for offentliggørelse
17. juni 2008
Udgivelsesdato
29. maj 2008
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Anne Mette Finderup
Omfang
213 s.
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-616-1545-9
DK5
89.01
FAUST
27319254
Opstilling
  • Gymnasiale uddannelser
    • Tværfaglige materialer
      • Højere trin (G.81.e)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
170.00
Emneord
AP, almen sprogforståelse, Ind i sproget, sprog , sprogforståelse, dansk sprog
Læringsmål
  • Stx
    • Almen sprogforståelse