Kommentarer

FIKTIONALITET i litteratur, sprog og medier  

Forfattere:
Henrik Skov Nielsen, Simona Zetterberg Gjerlevsen, Jan Maintz
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Fiktionalitet er et fænomen, som vi møder dagligt i mange sammenhænge, men som få lægger mærke til som noget specielt. Uden fiktionalitet ville vi ikke have tv-serier som Game of Thrones, Klovn eller Black Mirror. Heller ikke populære litterære værker som Hærværk og Harry Potter ville eksistere. Men fiktionalitet findes også mere overraskende steder som i politisk kommunikation, reklamer, kampagner og i hverdagssamtaler. FIKTIONALITET i litteratur, sprog og medier bygger på den præmis, at mennesker har en helt særlig evne til at kommunikere om det opfundne, og at vi gør det hele tiden i alle former for medier og teksttyper. Faktisk fylder det opfundne og det, vi forestiller os, sandsynligvis mindst lige så meget i vores liv og tanker som det virkelige. Bogen analyserer fiktionalitet i litteratur, sprog og medier og viser, hvordan fiktionalitetstilgangen kan bruges til at forstå vigtige dimensioner i menneskelig kommunikation. Den giver eleverne en teoretisk ramme til at forstå fiktionalitet og bygger videre på rammen gennem en række eksempler fra spillefilm, tv-serier, dokumentarfilm, musikvideoer, radiosatire, reklamer, kampagner, politiske taler, autofiktion, forfatterskaber og hovedværker fra litteraturhistorien. Bogen adskiller sig fra mange andre gymnasierettede grundbøger ved i tillæg til teorien at have et stort antal eksempelanalyser, gennemgange og fortolkninger ud over elevopgaver og tekstkompendie. 

Bogkortets ID
125685410
Dato for offentliggørelse
22. oktober 2019
Udgivelsesdato
8. november 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lars Granild
Sidetal
280 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-7211-114-8
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Indføring i tekstlæsning (G.08.b)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Emneord
Fiktionalitet, Politiske taler, Fake news, Satiriske fake news, Reklamer, Kampagner, Sociale medier, Dokumetarfilm, Tv-serier, Spillefilm, Musikvideoer, Autofiktion, Litteraturhistorie, Kanonforfattere
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk