Hent online materiale (0)

Kommentarer

Antologien til dansk  

Forfattere:
Jørn Ingemann Knudsen, Diverse andre forfattere
Udgiver:
Jørn Ingemann Knudsen Forlaget Dansksiden.dk
Materialetype:
  
Indhold:
iBog, Supplerende materiale
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Voksenuddannelser
AVU
Registreret af:
Forlaget Dansksiden.dk

Antologien.dk er et digitalt læremiddel til dansk, som består af: - en antologi med mere end 1000 sagprosalinks, noveller, digte, billeder, musiknumre og reklamer. Antologien er organiseret i ca. 30 temaer, som elever forhåbentlig vil finde relevante og motiverende at arbejde med - et omfattende danskfagligt leksikon med grundige opslag om alle relevante danskfaglige begreber og delområder - en opgavesektion med receptive og produktive opgaver til et udvalg af teksterne fra antologien. Denne opgavesektion vil være klar til brug i skoleåret 2020-21. Antologien.dk's primære målgrupper er elever og lærere i gymnasiale uddannelser (stx, hf, htx/eux og hhx), men også elever i 9.-10.klasse kan få udbytte af meget af materialet. Antologien til dansk er først og fremmest tænkt til brug i faget dansk. Det er dog oplagt at inddrage stof fra dette digitale læremiddel i tværfaglige sammenhænge, når faget dansk indgår heri. I kreative fag, der har med billedkunst og musik at gøre, kan en del af teksterne også have relevans. 

Bogkortets ID
125660040
Dato for offentliggørelse
22. oktober 2019
Udgivelsesdato
17. august 2019
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle typer af enheder og styresystemer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle typer af enheder og styresystemer
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle typer af browsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Ja: Via et specielt notesystem
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: Via e-mail fra notesystemet
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Jørn Ingemann Knudsen
Omfang
Et meget omfattende materiale bestående af over 1500 sagprosalinks, litterære tekster, billeder og reklamer samt et leksikon med artikler om alle relevante danskfaglige begreber
Udgave/version
Version 1
ISBN
978-87-998642-2-5
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Der er gratis adgang for lærere. En klasselicens koster 500 kr. Prisen for en skolelicens starter ved 1000 kr. for en skole med mindre end 100 elever og ender på 3000 kr. for en skole med 1000-1250 elever. Se mere om priser på adressen: https://antologien.dk/index.php?id=3234
Emneord
Faget dansk i gymnasiale uddannelser, Tekstanalyse, Tekstantologi, Danskfagligt leksikon, Litteraturhistorie, Kanonforfattere
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk
    • D niveau
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
 • Hf
  • Dansk
   • A niveau
 • Hhx
  • Dansk
   • A niveau
 • Htx
  • Dansk
   • A niveau
 • Stx
  • Dansk
   • A niveau
Kommentar til brug i undervisningen
Antologien.dk er for nuværende inddelt i en antologisektion og danskfaglig sektion. En opgavesektion tilføjes i august 2020. Antologisektionen består af tilsammen over 1500 sagprosalinks, noveller, digte, kunstbilleder, reklamer og sangtekster, som er ordnet i 27 temaer. Den danskfaglige sektion er inddelt i et sprog-, litteratur-, medie-, genre- og litteraturhistorisk leksikon, som indeholder let forståelige og eksemplificerede forklaringer på alle relevante danskfaglige begreber.