120 ord og Lydkurset  

Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis
Klassetrin:
0.-2. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Forlaget Kluddermor

Her får du begge 120 ord hæfter, samt alle fem Lydkurser til under 1 kr. pr. opgaveside! I Forlaget Kluddermors ”Lydkursus”, arbejdes med udviklingen fra førlæser til semifonetisk læser. Formålet med lydkurset er, at styrke elevernes funktionelle bogstavkendskab. Lydkurset er en serie på i alt fem hæfter, hvor eleverne skal tegne, skrive, klippe og lime sig frem til rimord, sammensatte ord, stavelser, vokaler og konsonanter. Materialet henvender sig til førlæsere og alle ord er illustreret vha. billeder. I de “120 ord del 1 og 2” får eleverne mulighed for at stave ordene, skrive dem, læse dem, klappe stavelser med dem, genkende dem og bruge dem i en sætning. For hver 20 ord er der en tjekliste, som eleverne skal gennemgå, før de kan gå videre. Når eleverne kan læse alle ordene på listen, får de et diplom og kan derefter gå videre med de næste 20 ord i materialet. Når eleverne mestrer alle de 120 ord, har de opnået 6 diplomer, og er dermed rigtig godt på vej til at blive sikre læsere og skriftsprogsbrugere. Målgruppe Elever som har brug for at træne fonologisk opmærksomhed, funktionelt bogstavkendskab samt den første læsning. Materialet henvender sig til elever i 0. til 2. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. Anvendelse Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring. Materialet er på syv hæfter med i alt 243 opgavesider til kopiering. 

Bogkortets ID
125584630
Dato for offentliggørelse
27. oktober 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Emneord
120 ord, begynderlæsning, børn med særlige behov, danskopgaver, kluddermor, funktionelt bogstavkendskab, lydkursus, konsonanter, kopiopgaver, lydkursus, lydlig opmærksomhed, lydsegmentering, opgavehæfte, rim, sammensatte ord, specialundervisning, stavelser, vokaler
Klassetrin
0.-2. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - basis