Kommentarer

Tilknytningsteorien i aktion – emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier  

Forfattere:
Susan M Johnson
Materialetype:
 
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
Forlaget Mindspace

På baggrund af den nyeste forskning i voksnes tilknytningsmønstre argumenterer Susan M. Johnson i denne bog for, at psykoterapi er mest effektiv, når den fokuserer på emotionelle forbindelsers helbredende kraft. Johnson, der er en af verdens mest anerkendte parterapeuter og den primære udvikler af emotionsfokuseret terapi (EFT), giver os hermed et nytænkende landkort over den kliniske praksis, der viser vejen frem i arbejdet med enkeltpersoner, par og familier. Johnson beskriver, hvordan kombinationen af EFT og tilknytningsteori kan tilbyde velunderbyggede interventionsteknikker til behandling af angst, depression og problematiske forhold. Hver modalitet (enkeltperson, par- og familieterapi) dækkes i kapitel-par, der henholdsvis introducerer nøglebegreber og præsenterer dybdegående case-eksempler. Transskriptioner af sessioner fremhæver fra et tilknytningsperspektiv det, der foregår i terapien, fra øjeblik til øjeblik. Sidst i kapitlerne findes øvelser og refleksionsspørgsmål. Ved at betragte intime relationer og den terapeutiske relation som danse, viser Johnson, hvordan de centrale træk ved EFT ser ud, og hvorledes en dygtig terapeut sekvenserer og pacer interventioner. Bogen afdækker, hvordan tilknytningsbaseret terapi ikke bare sigter efter at løse klienters problemer, men også at redefinere deres selvbillede og vanlige måder at møde andre på. Målgruppe Med en kombination af empirisk stringens og klinisk visdom kan denne grundbog vejlede og inspirere kliniske psykologer, par- og familieterapeuter og -rådgivere, socialarbejdere, psykiatrisygeplejersker og psykiatere, såvel som studerende med interesse i psykoterapi. ”En letforståelig bog om psykoterapi der vil være anvendelig for studerende såvel som erfarne terapeuter. Med afsæt i pionerer som John Bowlby, Carl Rogers og Harry Stack Sullivan samt i betydningsfuld empirisk forskning i emotionelle og interpersonelle fænomener har Johnson skrevet et fremragende værk, der vil have stor værdi for vores fag mange år frem.” – Irvin Yalom, professor emeritus i psykiatri, Stanford University ”Med kombinationen af Johnssons store viden om tilknytningsteori og -forskning, hendes forskningsbaserede tilgang til terapi og hendes mange års erfaring med klinisk terapi og undervisning formår hun at skildre, hvordan man bedst begrebsliggør og gennemfører succesfuld livsændrende terapi med enkeltpersoner, par og familier.” – Philip R. Shaver, professor emeritus i psykologi, University of California 

Bogkortets ID
125376508
Dato for offentliggørelse
9. oktober 2019
Udgivelsesdato
11. oktober 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
350 sider
ISBN
987-87-93535-41-1
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Se forlagets hjemmeside
Emneord
terapi, tilknytningsteori, emotion, emotionsfokuseret, relation, relationsterapi
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Psykologi
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
 • Voksenuddannelser
  • Psykologi