Kommentarer

Tag ordet med dig! Bog 2. Brug konteksten  

Serietitel:
Tag ordet med dig
Forfattere:
Anne-Mette Veber Nielsen, Hanne Trebbien Daugaard
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
3.-6. kl.
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

Tag ordet med dig! styrker elevernes læseforståelse ved at øge den sproglige opmærksomhed. Vægten ligger på ordkendskab og forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster. I Bog 2: Brug konteksten er der særligt fokus på, hvordan teksten omkring et ord kan være en hjælp til at forstå et ukendt ords betydning. Eleverne lærer at bruge fire typer hjælp i konteksten: ord der betyder det samme eksempler i teksten årsagssammenhæng ord, der betyder det modsatte. Eleverne arbejder også med en samlet strategi til ordtilegnelse, der inddrager hjælp fra både morfemer og kontekst. Ordkendskab og ordtilegnelse Med Tag ordet med dig! bliver eleverne fortrolige med en generel og overførbar strategi til at komme med et godt, velbegrundet gæt, når de støder på ukendte ord i deres selvstændige læsning. Undervisningens aktiviteter veksler mellem lærermodellering, individuelt arbejde, par- og gruppeaktiviteter og aktiviteter, hvor alle er på gulvet. Materialet er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med praksis og har vist dokumenteret effekt.fekt. 

Bogkortets ID
125375944
Dato for offentliggørelse
9. oktober 2019
Udgivelsesdato
9. august 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
2. oplag
ISBN
9788702275186
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Indføring i tekstlæsning (F.08.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 65,-
Emneord
kontekst
Klassetrin
3.-6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 3. - 4. klasse
    • 5. - 6. klasse