2047 Short stories from our common future  

Forfattere:
Kimberly Christensen
Materialetype:
  
Indhold:
Frilæsning, Lærervejledning
Målgruppe:
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk
Hf
Engelsk
Erhvervsuddannelser
Engelsk
Registreret af:
Novitas

Gratis undervisningsmateriale til engelsk i gymnasiet med fokus på klimafiktion og FNs Verdensmål. Baseret på den første novelle i antologien. Materialet er udviklet af lærer Sarah Louise Bue Lund for Action Aid Danmark (Mellemfolkelig Samvirke.) 

Bogkortets ID
125308185
Dato for offentliggørelse
7. oktober 2019
Udgivelsesdato
29. november 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Læses via internettet og som PDF.
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Læses via internettet og som PDF.
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Tanja Rohini Bisgaard
Sidetal
20 sider
ISBN
9781386676409
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Undervsiningsmateriale er udviklet til den første novelle i antologien og er gratis. Den første novelle er også gratis via læringssitet. Hele bogen kan købes som e-bog og downloades som PDF, som kan kopieres gratis til undervisningsformål. Bogen findes også som paperback fra både Saxo Publish og Createspace/Amazon.
Emneord
klima, klimafiktion, FNs Verdensmål, Verdensmål 13, Verdensmål 14, Verdensmål 15
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Engelsk
 • Hf
  • Engelsk
 • Hhx
  • Engelsk
 • Htx
  • Engelsk
 • Stx
  • Engelsk
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet kan bruges til at undervise om klimafiktion - climate fiction - og litteraturens rolle i kampen for at skabe en bæredygtig fremtid. Kernestof og centrale begreber: Tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster. Væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie. Ordforråd, herunder orddannelse og idiomer. Et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder.