Kommentarer

Xplore Fysik/kemi 9 Elevhæfte 25 stk. - 2. udgave  

Serietitel:
Xplore Fysik/kemi
Forfattere:
Asbjørn Petersen, Anette Gjervig Pedersen, Nanna Filt Christensen
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Fysik/kemi
Klassetrin:
9. kl.
Registreret af:
GO FORLAG A/S

Xplore Fysik/kemi 9 Elevhæfte er et engangshæfte, der indeholder uddybende opgaver, forsøg og eksperimenter til elevbogens kapitler. Hæftet forener teori og praksis, og lader eleverne arbejde videre med elevbogens emner i deres helt eget hæfte. Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Desuden afsluttes hver kapitel i elevbogen med henvisninger til en række ikke-obligatoriske valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med. Hæftet kan anvendes til både 1. og 2. udgave af elevbogen. 

Bogkortets ID
124618976
Dato for offentliggørelse
11. september 2019
Udgivelsesdato
13. september 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
48
Udgave/version
2. udgave, 1. oplag
ISBN
978-87-7037-029-5
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Fysik og kemi
   • Lærebøger/grundbøger (F.20.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
850 kr.
Emneord
atomer, energi, regnbuens farver, jordens udvikling, madkemi, bæredygtighed
Klassetrin
9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
      • Argumentation (obligatorisk område)
      • Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)
      • Formidling (obligatorisk område)
      • Ordkendskab (obligatorisk område)
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
      • Jorden og Universet (obligatorisk område)
      • Modellering i naturfag (obligatorisk område)
      • Partikler, bølger og stråling (obligatorisk område)
      • Produktion og teknologi (obligatorisk område)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
      • Jorden og universet (obligatorisk område)
      • Partikler, bølger og stråling (obligatorisk område)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
      • Produktion og teknologi (obligatorisk område)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
      • Energiomsætning (obligatorisk område)
      • Jorden og Universet (obligatorisk område)
      • Partikler, bølger og stråling (obligatorisk område)
      • Produktion og teknologi (obligatorisk område)
      • Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)