Kommentarer

Din lille Grænseguide  

Forfattere:
Kirstin Damgaard
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling, Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og værdier, Sociale kompetencer
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Samfundsfag, Sundhed og sociale forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Aldersgruppe:
3-6 år
Klassetrin:
4.-7. kl.
Registreret af:
Forlaget Englehaven

En hurtig guide til at sætte sunde grænser med indsigter om personlige grænser i små overskuelige bidder. Egnet til læsesvage personer/grupper, med overskuelige sætninger og få illustrationer. 

Bogkortets ID
124575691
Dato for offentliggørelse
10. september 2019
Udgivelsesdato
5. november 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
40 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-995841-2-3
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk, begynderundervisning
   • Øvrige begyndermaterialer (F.07.l)
  • Dansk som andetsprog
   • Øvrige materialer (herunder materialer til lærerbrug) (F.09.g)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Psykologi/Samarbejdslære
   • Supplerende materialer (V.62.b)
  • Øvrige fag/emner (V.89)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Pris og vilkår kan forhandles ved evt. køb.
Emneord
Personlige grænser
Aldersgruppe
3-6 år
Klassetrin
4.-7. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Krop og bevægelse (obligatorisk): Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen
   • Dansk
    • 10. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
    • 7. - 9. klasse
     • Fortolkning (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
   • Sundhed og sociale forhold
    • 10. klasse
     • Hygiejne og arbejdsmiljø (obligatorisk): Eleven kan anvende strategier der fremmer trivsel og sundhed i arbejdet med det fysiske, psykiske og sociale miljø
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan analysere kommunikationens rolle for fremme af sundhed
     • Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter (obligatorisk): Eleven kan udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    • 4. - 6. klasse
     • Køn, krop og seksualitet (obligatorisk): Eleven kan analysere mangfoldighed i krop, køn og seksualitet
     • Sundhed og trivsel (obligatorisk): Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen
      • Levevilkår (obligatorisk område)
      • Livsstil (obligatorisk område)
      • Personlige grænser (obligatorisk område)
      • Rettigheder (obligatorisk område)
      • Sundhedsfremme (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om, hvad der fremmer sundhed og trivsel (vejledende mål)
      • Venskaber (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om relationers betydning for sundhed og trivsel (vejledende mål)
    • Bh. kl. - 3. klasse
     • Køn, krop og seksualitet (obligatorisk): Eleven kan samtale om mangfoldighed i forhold til krop og køn med udgangspunkt i eget liv
     • Sundhed og trivsel (obligatorisk): Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Alsidig personlige udvikling
   • Krop og bevægelse
   • Kulturelle udtryksformer og værdier
   • Sociale kompetencer
Kommentar til brug i undervisningen
Din lille Grænseguide tilbyder korte tekster til afklaring, identificering og problematisering af personlige grænser. Teksterne egner sig som oplæg til problematisering.