Hent online materiale (0)

Kommentarer

Klog på mig selv  

Serietitel:
Klog på mig selv
Forfattere:
Jeanette Emme
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Hhx
Samfundsfag
Stx
Almen studieforberedelse
Hf
Kultur- og samfundsgruppe, Psykologi, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Kompetenceudvikling af medarbejdere, Skolemiljø
Registreret af:
CONTEXT CONSULTING ApS

Elever på gymnasiet og andre ungdomsuddannelser kan teste egne færdigheder (intelligenser) og få en ide om stærke og svage sider i forhold til et kommende erhvervsvalg; baseret på Gardners multiintelligensbegreb. Måske skal vi ikke kun se på, hvad andre gør, men også hvad vi selv rigtig gerne vil og kan....Undersøg dig selv! 

Bogkortets ID
123842013
Dato for offentliggørelse
14. august 2019
Udgivelsesdato
21. august 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Ja: email med selvtest-resultater
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Varighed
2 timer
Omfang
12 film, selvtest og tekst
Emneord
Selvindsigt, trivsel
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Kompetenceudvikling af medarbejdere
   • Skolemiljø
 • Hf
  • Kultur- og samfundsgruppe
  • Psykologi
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Samfundsfag
   • C niveau
 • Stx
  • Almen studieforberedelse
Undervisningstid
2 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Kan både bruges af eleverne på egen hånd - og i klassen. Selvtesten udfyldes alene.